Kennisbank

Een blik op de toekomst van S-LCA

Aandacht voor de milieu-impact van producten in de bouwsector wordt steeds belangrijker. Zo is de zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA) een belangrijke methode om de impact van een product op het milieu te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende fases van de levenscyclus van een product. Welke grondstoffen worden gebruikt? Hoe wordt materiaal verwerkt? Wat gebeurt er tijdens productie, distributie en gebruik? En hoe wordt het product uiteindelijk tot afval verwerkt? Belangrijke aspecten om te bepalen welke fases van een product de meeste invloed hebben op het milieu en waar dus duurzamere keuzes gemaakt kunnen worden.

Checklist: vijf onderhoudstips voor uw schuifdeuren

Iedereen weet: een automatische toegangsoplossing moet goed functioneren en vooral niet stilstaan. Onderhoud speelt daarbij een belangrijke rol. Door preventief onderhoud zorgt u ervoor dat materialen worden vervangen voordat ze defect raken. Zo verlengt u niet alleen de levensduur van uw toegangsoplossing, maar zorgt u er ook voor dat een deur veilig en energiezuinig blijft werken. Ook bij schuifdeuren is regelmatig onderhoud belangrijk. Onderhoud aan uw schuifdeuren kunt u het best laten uitvoeren door een gespecialiseerde onderhoudspartij. Maar dat betekent niet dat er voor u als vastgoedeigenaar geen aandachtspunten zijn om op te letten. In onderstaande checklist zetten we vijf onderhoudstips voor uw schuifdeuren op een rij.

Food, farma of cold storage: de beste toegangsoplossingen voor veeleisende omgevingen

Bij de keuze voor een toegangsoplossing kijken veel bedrijven naar de functionaliteit, levensduur en uitstraling van de deur. Daarnaast zijn er bedrijven die aanvullende eisen stellen aan hun toegangsoplossing. Bijvoorbeeld omdat zij te maken hebben met bedrijfskritische processen die plaatsvinden in geconditioneerde ruimtes waar de omstandigheden nauwkeurig gecontroleerd moeten worden. Klimaatbeheersing speelt dan vaak een belangrijke rol. Denk aan sectoren zoals cold storage, food, farmachemie, automotive of de chipindustrie. Met welke uitdagingen hebben deze zogenaamde veeleisende omgevingen te maken? En welk type toegangsoplossingen is het meest geschikt voor een dergelijke omgeving?

Wat betekent duurzaamheid voor ASSA ABLOY Entrance Systems?

Duurzaamheid staat wereldwijd steeds vaker hoog op de agenda bij onze klanten en partners. Een goede ontwikkeling, want het is belangrijker dan ooit om rekening te houden met de generaties ná ons. Ook bij ASSA ABLOY Entrance Systems is duurzaamheid een fundamenteel onderdeel van alles wat we doen – of het nu gaat om innovatie, bevoorrading, productie, personeelsontwikkeling of onze samenwerking met externe stakeholders. Door duurzaamheid continu hoog op de agenda te houden, zet we stappen richting een duurzamere toekomst. We vertellen je graag welke drie thema’s daarbij voor ons een belangrijke rol spelen.

Checklist: zo ziet de toegangsoplossing van de toekomst eruit

Esthetisch, duurzaam, gebruiksvriendelijk, makkelijk te onderhouden: de eisen aan toegangsoplossingen worden steeds hoger. Niet verrassend, aangezien deuren een essentieel onderdeel vormen van een pand en vaak intensief worden gebruikt. Voor voorschrijvende partijen en aannemers een goede reden om extra aandacht te besteden aan de keuze voor toegangsoplossingen. Zeker met het oog op de toekomst. Want waar gebouwen in de toekomst steeds duurzamer, geavanceerder en slimmer worden, geldt dat ook voor deuren. In deze checklist zetten we de belangrijkste kenmerken van de toegangsoplossing van de toekomst op een rij.

Energiebesparing door het juiste onderhoud van uw toegangsoplossingen

Zo’n zes jaar geleden zetten ruim veertig Nederlandse overheidsinstanties, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties hun handtekening onder het Energieakkoord voor duurzame groei. Het doel? Duidelijke afspraken maken over energiebesparing, schone technologie en klimaat, en zo werken aan een groenere toekomst. Het Energieakkoord bevat verschillende afspraken om dit mogelijk te maken. Denk aan het sluiten van kolencentrales en het plaatsen van extra windmolens. Maar ook een toename in duurzaam opgewekte energie en een afname in de uitstoot van broeikasgassen. Verder krijgen alle huizen een energielabel en heeft men afgesproken dat kantoorgebouwen in 2023 minstens energielabel C moeten hebben.

Checklist: vier handvatten bij verduurzaming van gebouwen voor voorschrijvende partijen

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw – zowel woningbouw als utiliteitsbouw – voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Er gaat dus een hoop veranderen. Ook als het gaat om bestaande bouw wordt er steeds meer energie gestoken in het verduurzamen van panden. Veel maatregelen, zoals het goed onderhouden van apparatuur om energieverlies te voorkomen of het investeren in betere isolatie, dienen te worden genomen door eindgebruikers van een pand. Toch zijn er ook voor voorschrijvende partijen genoeg zaken om rekening mee te houden als het gaat om verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen. Deze checklist bevat vier handvatten om samen te bouwen aan een groenere toekomst.

Een blik op de toekomst van circulariteit in de bouwsector

Wie dieper in wil gaan op het onderwerp circulariteit in de bouwsector, zal eerst moeten kijken naar het grote plaatje. Daarmee doel ik op de mensheid als ‘ontplofte diersoort’. Een diersoort die het ecosysteem in de war brengt en de grondstoffen – die vaak miljoenen jaren opgeslagen waren – in rap tempo verbrandt. Een van de redenen daarvoor is dat we als mens een soort microklimaat voor onszelf hebben gecreëerd in onze woningen. Huizen moeten warm en goed geventileerd zijn, met een gemiddelde temperatuur tussen de 20 en 23 graden. Dat kost een hoop energie én materialen. Wat als die energiebronnen en materialen ooit op raken?

Duurzaam gebouwontwerp met Trias Energetica

Duurzaam gebouwontwerp is belangrijker dan ooit. Hoewel architecten en adviesbureaus bij het ontwerp vaak afhankelijk zijn van de vragen die opdrachtgevers bij hen neerleggen, blijft het ook voor hen belangrijk om ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen te volgen. Dit maakt het namelijk mogelijk om projecten te realiseren die voldoen aan de huidige én toekomstige minimale duurzaamheidseisen. Bovendien kunnen zij opdrachtgevers zo optimaal adviseren. En dat is wenselijk, nu het onderwerp duurzaam bouwen volop in de belangstelling staat.

Klimaatbeheersing en ongedierte: de uitdagingen van tankstations (en dé oplossing)

Even snel een flesje drinken kopen, een broodje halen of gewoon tanken: de meeste tankstations worden druk bezocht. En dat is natuurlijk goed nieuws. Het betekent echter ook dat de deuren vaker open dan dicht zijn, en dat het lastig is om de ingestelde temperaturen binnen te behalen. De issues op het gebied van tocht en klimaatbeheersing vormen een probleem voor bijna alle tankstations. Zo ook voor een tankstation in het midden van het land. Het had last van geluidsoverlast, een vrijwel onbeheersbaar binnenklimaat en ongedierte. Een tourniquetdeur bood uitkomst én nog veel meer voordelen.

1-10 of 36

4 pages

« 1 2 3 4