Nieuws archief

Nieuws

Energiebesparing door het juiste onderhoud van uw toegangsoplossingen

Zo’n zes jaar geleden zetten ruim veertig Nederlandse overheidsinstanties, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties hun handtekening onder het Energieakkoord voor duurzame groei. Het doel? Duidelijke afspraken maken over energiebesparing, schone technologie en klimaat, en zo werken aan een groenere toekomst. Het Energieakkoord bevat verschillende afspraken om dit mogelijk te maken. Denk aan het sluiten van kolencentrales en het plaatsen van extra windmolens. Maar ook een toename in duurzaam opgewekte energie en een afname in de uitstoot van broeikasgassen. Verder krijgen alle huizen een energielabel en heeft men afgesproken dat kantoorgebouwen in 2023 minstens energielabel C moeten hebben.

Checklist: vier handvatten bij verduurzaming van gebouwen voor voorschrijvende partijen

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw – zowel woningbouw als utiliteitsbouw – voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Er gaat dus een hoop veranderen. Ook als het gaat om bestaande bouw wordt er steeds meer energie gestoken in het verduurzamen van panden. Veel maatregelen, zoals het goed onderhouden van apparatuur om energieverlies te voorkomen of het investeren in betere isolatie, dienen te worden genomen door eindgebruikers van een pand. Toch zijn er ook voor voorschrijvende partijen genoeg zaken om rekening mee te houden als het gaat om verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen. Deze checklist bevat vier handvatten om samen te bouwen aan een groenere toekomst.

Een blik op de toekomst van circulariteit in de bouwsector

Wie dieper in wil gaan op het onderwerp circulariteit in de bouwsector, zal eerst moeten kijken naar het grote plaatje. Daarmee doel ik op de mensheid als ‘ontplofte diersoort’. Een diersoort die het ecosysteem in de war brengt en de grondstoffen – die vaak miljoenen jaren opgeslagen waren – in rap tempo verbrandt. Een van de redenen daarvoor is dat we als mens een soort microklimaat voor onszelf hebben gecreëerd in onze woningen. Huizen moeten warm en goed geventileerd zijn, met een gemiddelde temperatuur tussen de 20 en 23 graden. Dat kost een hoop energie én materialen. Wat als die energiebronnen en materialen ooit op raken?

Duurzaam gebouwontwerp met Trias Energetica

Duurzaam gebouwontwerp is belangrijker dan ooit. Hoewel architecten en adviesbureaus bij het ontwerp vaak afhankelijk zijn van de vragen die opdrachtgevers bij hen neerleggen, blijft het ook voor hen belangrijk om ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen te volgen. Dit maakt het namelijk mogelijk om projecten te realiseren die voldoen aan de huidige én toekomstige minimale duurzaamheidseisen. Bovendien kunnen zij opdrachtgevers zo optimaal adviseren. En dat is wenselijk, nu het onderwerp duurzaam bouwen volop in de belangstelling staat.

Klimaatbeheersing en ongedierte: de uitdagingen van tankstations (en dé oplossing)

Even snel een flesje drinken kopen, een broodje halen of gewoon tanken: de meeste tankstations worden druk bezocht. En dat is natuurlijk goed nieuws. Het betekent echter ook dat de deuren vaker open dan dicht zijn, en dat het lastig is om de ingestelde temperaturen binnen te behalen. De issues op het gebied van tocht en klimaatbeheersing vormen een probleem voor bijna alle tankstations. Zo ook voor een tankstation in het midden van het land. Het had last van geluidsoverlast, een vrijwel onbeheersbaar binnenklimaat en ongedierte. Een tourniquetdeur bood uitkomst én nog veel meer voordelen.

Waarom de open-deurfilosofie in de retailsector verleden tijd is

Wie door een gemiddelde winkelstraat loopt, ziet een verscheidenheid aan winkels, van zelfstandige ondernemers tot grote ketens. Elk van deze retailers heeft zo zijn eigen uitdagingen, maar er zijn twee grote gemeenschappelijke delers: voor winkeliers draait het uiteindelijk om het trekken van zoveel mogelijk klanten én de uiteindelijke lengte van de kassabon. De entree speelt hierbij logischerwijs een grote rol. Het is immers de plek waar mensen de winkel betreden. Vandaar dat veel retailers een zogenaamde ‘open-deurfilosofie’ hanteren, waarbij – de naam zegt het al – de deur continu openstaat. Is deze filosofie nog van deze tijd? Of zijn er andere effectievere en duurzamere oplossingen?

Van BREEAM tot BENG: de belangrijkste termen rondom duurzame gebouwen op een rij

Als voorschrijvende partij bent u vaak afhankelijk van wat opdrachtgevers vragen. Dat geldt ook op het gebied van duurzaamheid van een pand. Toch is het belangrijk om de ontwikkelingen, bewegingen en eisen vanuit de markt op dit gebied te volgen. Niet alleen om opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren op het gebied van duurzaamheid, maar ook om toekomstbestendige projecten te garanderen. Want gebouwen die aan de huidige minimale eisen voldoen, doen dat in de toekomst niet meer. Door extra duurzaamheidseisen toe te voegen, is dat moment uit te stellen. Wie zich bezighoudt met duurzaam bouwen ziet echter soms door de bomen het bos niet meer als het gaat om termen en afkortingen. Daarom zetten we de belangrijkste terminologieën op een rij, op zowel het niveau van gebouwen als afzonderlijke producten.

Optimaal beheer van uw toegangsoplossingen in vijf stappen

Of het nu gaat om industriële deuren voor de productie of distributie- en logistiek-sector of automatische deuren voor de retail, gezondheidszorg of kantooromgevingen; toegangsoplossingen vormen een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsprocessen. Ze moeten goed werken om optimale veiligheid, duurzaamheid, efficiëntie en een goede doorstroom van mensen en goederen te garanderen. Dat u storingen aan uw deuren daarom zoveel mogelijk wilt voorkomen, is logisch. Maar hoe zit het eigenlijk met de kosten die u maakt voor uw toegangsoplossingen? En denkt u weleens na over het toekomstige onderhoud van uw deuren?

1-10 of 116

12 pages

« 1 2 3 4 5 ...