Toelichting indexering 2021

Ontwikkelingen in de kostprijs van onze dienstverlening leidt tot aanpassing van onze servicetarieven voor het komende jaar.

Onze prijsindexatie is tot stand gekomen uit de onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisatie uit de metaalsector. Voor de volledigheid willen wij je informeren wat de drie belangrijkste uitkomsten zijn.

  1. Een gedeeltelijke compensatie voor loonkostenstijging. Er heeft een loonindexatie plaatsgevonden per 1 december 2019 en opnieuw op 1 juli 2020. 
  2. Indexatie loonkostenstijging 2021; per 1 maart 2021 plus een eenmalige uitkering. 
  3. Consumentenprijsindex die door het Centraal Bureau Statistiek is vastgesteld voor 2021.

Je zult begrijpen dat dit een enorme financiële impact heeft voor onze organisatie. Desondanks hebben wij besloten de prijsindex te beperken tot 2,5% met ingang van 1 januari 2021.

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken je voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

ASSA ABLOY Entrance Systems