Voorzorgsmaatregelen coronavirus

/AAES/NL/Landingspages/Voorzorgsmaatregelen%20corona.png

De huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus dwingen iedereen om maatregelen te treffen. Ook jijzelf zal al het nodige in werking hebben gesteld om jouw omgeving – zowel zakelijk als privé – veilig te stellen. Voor ASSA ABLOY Entrance Systems geldt hetzelfde. Hieronder stellen wij je graag op de hoogte van het beleid dat wij hanteren en wat dat voor onze dienstverlening betekent.

Uitgangspunt voor ons is dat we de veiligheid van medewerkers en klanten waarborgen en tegelijkertijd onze werkzaamheden zoveel mogelijk doorgaan. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, passen we onze werkwijze zodoende aan.

  • We volgen de hygiënevoorschriften van het RIVM.
  • Onze service medewerkers zijn allemaal in het bezit van de basisbeschermingsmiddelen zoals: wasbaar mondkapje, 1.5 m. hesje en desinfecteermiddel Wij worden graag geïnformeerd over specifieke richtlijnen en procedures bij jou op locatie. 
  • Collega’s die zich in een risicogroep bevinden, werken vanuit huis.
  • Op kantoor hebben we de medewerkers opgesplitst in groepen, waarbij een deel thuiswerkt en een deel op kantoor, zodat er altijd iemand van het managementteam en van elke afdeling aanwezig is. 
  • Als afspraken fysiek niet wenselijk zijn dan laten we deze via online tools plaatsvinden. 
  • Als je liever geen handtekening zet op de tablet van de monteur, kun je ook de monteur ter plekke namens jou laten tekenen, of ons een bevestiging van de dienstverlening van de monteur via e-mail sturen.

Sommige klanten hebben ons laten weten geen personen van buiten hun eigen organisatie – waaronder dus monteurs – toe te laten. Dat besluit respecteren wij uiteraard. Let wel, preventief onderhoud aan jouw automatische deuren is, gezien de huidige veiligheidsnormering, verplicht. Ondanks de vertragingen door Covid-19 doen wij er alles aan om onderhoud op tijd te laten plaatsvinden. Wij gaan graag met je in gesprek over het verdere verloop en de eventuele consequenties hiervan. 

Daarnaast vragen sommige klanten onze monteurs een statement over hun gezondheid te ondertekenen. Gezien de huidige situatie kunnen onze monteurs daar echter geen medewerking aan verlenen. In dat geval zullen we onze dienstverlening moeten uitstellen tot nader order. 

Voor storingsdiensten blijven we natuurlijk altijd beschikbaar. Ook als onze monteurs niet naar je toe kunnen komen, kunnen we je van dienst zijn, namelijk met ASSA ABLOY Service op afstand via augmented reality. Deze technologie hebben wij recent met succes getest, en kan worden ingezet door technisch specialisten die op afstand kunnen ondersteunen. Alles wat je hiervoor nodig hebt, is een smartphone of tablet met internetverbinding én je moet aanwezig zijn bij de betreffende deur. Wil je gebruikmaken van onze Service op afstand? Meld dit dan bij het gebruikelijke storingsnummer: 0800 - 024 73 65.

Naar aanleiding van enkele vragen hierover, kunnen we mededelen dat ook in onze productiefaciliteiten en supply chain maatregelen worden genomen om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen en tegelijkertijd bevoorrading veilig te stellen. 

Tot slot willen wij graag benadrukken dat ASSA ABLOY Entrance Systems de situatie scherp in de gaten houdt en – wanneer er aanleiding voor is – extra maatregelen neemt om alle medewerkers veilig en gezond te houden en operationele processen zoveel mogelijk door te laten gaan.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met jouw vaste contactpersoon of via ons algemene telefoonnummer 088 – 059 55 00 of e-mailadres info.nl.entrance@assaabloy.com