Privacykennisgeving

Jouw persoonsgegevens 

1.         Uw persoonsgegevens

Op deze pagina tref jij de privacykennisgeving aan van ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland B.V. en ASSA ABLOY Entrance Systems Netherlands B.V. 

Deze privacykennisgeving is van toepassing op alle diensten die wij jou aanbieden (o.a. via de website www.assaabloyentrance.nl)

ASSA ABLOY legt zich toe op de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacykennisgeving wordt het volgende beschreven:

- de soorten persoonsgegevens die we van je verzamelen; 

- hoe we de informatie gebruiken en waarom; 

- met wie we de informatie delen en waarom; 

- hoe lang we de informatie bewaren;

- hoe we jouw gegevens beveiligen; 

- jouw rechten, inclusief hoe jij contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens; 

- hoe we wijzigingen kunnen aanbrengen aan deze kennisgeving.

Klik op bovenstaande koppelingen om direct naar het relevante deel van deze privacykennisgeving te gaan.

ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland B.V. geregistreerd op 09046108 te Ede en ASSA ABLOY Entrance Systems Netherlands B.V. geregistreerd op 37040444 te Heerhugowaard te bereiken via 088 0595500 of info.nl.entrance@assaabloy.com zijn als "verwerkingsverantwoordelijke" verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Je vindt ons ook via de volgende social mediakanalen:

Facebook | Linked-in  | Twitter | Youtube | Google+

Welke persoonsgegevens we verzamelen

We verzamelen en bewaren:

- Als je informatie bij ons aanvraagt: jouw naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer die je verstrekt om de informatie van ons te ontvangen.

- Als je een bestelling bij ons doet: jouw contract- en leveringsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en leveren van de bestelling. Hieronder vallen ook jouw betaalgegevens die jij aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze financiële informatie om de bestelling aan je te kunnen factureren.

- Als jij een dienst of product aan ons levert (leveranciers): jouw contract- en orderbevestigingsinformatie en andere informatie die nodig kan zijn voor het controleren en verwerken van de door ons geplaatste bestelling. Hieronder vallen ook jouw betaalgegevens die je aan ons verstrekt om te kunnen factureren.

- Als jij onze digitale diensten en website(s) bezoekt: uw surfgedrag op de site, zoals bezochte pagina's en de tijd die op iedere pagina besteed wordt. 

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij baseren de gegevensverwerking op de volgende rechtsgronden.

In relatie tot het gebruik van de website en onze digitale diensten:

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?

Om jou de informatie te verstrekken die jij aanvraagt.

Gerechtvaardigd belang

Wij helpen je graag verder. Daarvoor hebben wij wel jouw contactgegevens nodig. Wij hebben er daarom een gerechtvaardigd belang bij om deze gegevens van je te verwerken.

Om jouw account in te stellen en te beheren, bijvoorbeeld door het verzenden van wachtwoordherinneringen of meldingen over wijzigingen aan jouw accountgegevens.

Gerechtvaardigd belang 

Als je een bestelling bij ons wilt plaatsen heb jij daarvoor een online account nodig. Je hoeft jouw gegevens bij een volgende bestelling dan niet opnieuw in te voeren. Om jou deze service te kunnen bieden hebben wij wel jouw gegevens nodig. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om deze gegevens te verwerken en u zo een optimale service te bieden. 

Om jouw bestelling te leveren waar je een aankoop hebt gedaan via deze digitale dienst, om contact met je op te nemen over verkopen en als onderdeel van onze klantrelatieprocedures.

Uitvoering overeenkomst

Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen jegens je uit te kunnen voeren.

Om jouw betalingen veilig te houden en de beveiliging van onze website te garanderen.

Gerechtvaardigd belang

Wij bieden onze klanten graag een veilige betaalomgeving. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om persoonsgegevens te verwerken om de betalingen van onze klanten veilig te houden, fraude te voorkomen en onze digitale diensten te beschermen tegen cyberaanvallen.

Voor het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de website voor meer inzicht in hoe onze website gebruikt wordt en om verbeteringen aan te brengen. 

Gerechtvaardigd belang

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om deze informatie te bekijken om inzicht te verkrijgen in hoe onze website gebruikt wordt en om deze te beheren en te verbeteren. Omdat er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden en de verwerking beperkt is, hebben we geconcludeerd dat ons gerechtvaardigde belang om de verbeteringen en analyses uit te kunnen voeren voorrang heeft boven uw privacybelang.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderhevig zijn, zoals belastingtechnische of financiële belasting vereisten.

Wettelijke verplichtingen

Het op deze manier gebruiken van jouw persoonsgegevens is nodig voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om jou communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn, in overeenstemming met jouw marketingvoorkeuren.

Gerechtvaardigd belang/toestemming

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze vaste klanten op te hoogte te houden van onze dienstverlening. Ben jij nog geen klant van ons? Dan verwerken wij jouw gegevens in dit kader alleen als jij ons daar toestemming voor heeft gegeven. Je kunt jouw toestemming te allen tijde weer intrekken door een verzoek daartoe te sturen naar: marketing.nl.entrance@assaabloy.com 

 

 

 

 

 

 

 

In relatie tot onze klanten:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?

Om offertes toe te kunnen sturen op basis van jouw vraag.

Uitvoering overeenkomst

Je kunt een offerte bij ons aanvragen. Om je deze offerte toe te kunnen sturen hebben wij jouw gegevens nodig. De verwerking van jouw gegevens is in dit geval noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen. 

Om te communiceren over jouw wensen en specificaties over een van onze producten en/of diensten

Uitvoering overeenkomst

Wij helpen jou graag verder als jij vragen hebt over jouw bestelling of onze producten. Om jouw vragen te kunnen beantwoorden hebben wij jouw gegevens nodig. Ook deze verwerking is nodig om de (voorgenomen) overeenkomst tot stand te kunnen laten komen. 

Om te kunnen factureren.

Uitvoering overeenkomst

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om te zorgen dat de factuur correct wordt verstuurd. 

Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details van het order, levering, kwaliteit, montage, onderhoud, klachten, enz.)

Uitvoering overeenkomst

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met de juiste personen zodat de overeenkomst efficiënt wordt beheerd. 

Om jou communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten die gerelateerd zijn aan de inhoud van onze overeenkomst

Gerechtvaardigd belang 

Wij willen je de meest optimale, persoonlijke service verlenen. Daarvoor hebben wij jouw gegevens nodig. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om in dit kader gegevens van uw te verwerken. 

In relatie tot onze leveranciers:

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wat is de rechtsgrond voor dergelijke verwerking?

Om contact op te kunnen nemen zodat we jou kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen

Uitvoering overeenkomst 

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met je op te kunnen nemen zodat we onze vraag kunnen toelichten. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Om een offerte-aanvraag toe te kunnen sturen

Uitvoering overeenkomst

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact met je te kunnen opnemen zodat we een verzoek tot offerte kunnen doen. De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst tot stand te kunnen laten komen.

Om een bestelling bij je te kunnen plaatsen

Uitvoering overeenkomst

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om een bestelling te kunnen plaatsen bij de juiste persoon.

Om jouw facturen te kunnen betalen

Uitvoering overeenkomst

Jouw persoonlijke (betaal)gegevens worden gebruikt om de betaling van de factuur uit te voeren.

Om te communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst (o.a. details van het order,  levering, kwaliteit, klachten, enz.)

Uitvoering overeenkomst

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen over gerelateerde vragen / issues in kader van de overeenkomst.

 

 

 

Overdracht van uw persoonsgegevens

We geven jouw gegevens alleen door aan derde partijen indien dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw gegevens aan de volgende partijen doorgeven:

- Aan andere bedrijven binnen de ASSA ABLOY Group;

- Aan derde partijen die diensten leveren in relatie tot onze digitale diensten of functies, maar alleen in de mate waarin nodig om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld: ons digitale marketingbureau, onze hosting-leverancier, onze klantenserviceteams en de ontwikkelaars van deze digitale dienst.

- Aan derde partijen zoals leveranciers en subcontractors, maar alleen in die mate waarin nodig om onze producten en dienstverlening in het kader van onze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: leveranciers zoals transportbedrijven en installatie- en onderhoudsbedrijven die als subcontractor optreden.

- Overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

- Voor een koper of potentieel toekomstig koper van ons bedrijf.

Sommige ontvangers bevinden zich in landen buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EEA)].

Omdat deze landen in sommige gevallen een lager beschermingsniveau hebben dan dat binnen de EU/EER, gebruiken we bij het overdragen van gegevens naar landen buiten de EU/EER standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om te zorgen voor een voldoende niveau aan bescherming van uw persoonsgegevens. Deze standaard contractuele clausules vindt je via de volgende koppeling: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

We treffen maatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen die overgedragen worden naar een derde partij, of naar andere landen, in overeenstemming met toepasbare gegevensbeschermingswetten en als hierboven vermeld.

Voor hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig om te voldoen aan het doeleinde waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek of bestelling te verwerken, of om jouw account, jouw marketingvoorkeuren of onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer bewaard worden. 

Soorten opgeslagen gegevens

Hoe lang worden ze bewaard?

Contactinformatie die jij verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam. Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden. De gegevens worden ook verwijderd na drie e-mail bounces.
Jouw antwoorden op onderzoeken waaraan u deelneemt. Deze gegevens verwijderen wij na 12 maanden na het einde van de onderzoeksperiode. Samengevoegde gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan een individu en worden langer bewaard. 
Marketingvoorkeuren zoals het in- of uitschrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via e-mail. Deze gegevens worden door ons te allen tijde bewaard. Wij zijn verplicht om jouw voorkeuren te respecteren. 
Informatie betreffende onze bedrijfsrelatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die jij aan ons stelt en leveringsinformatie.  Voor de duur van de bedrijfsrelatie en tot 18 maanden na ons laatste contact. Gegevens kunnen langer bewaard worden als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Administratie (jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens) Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens van jou 7 jaar te bewaren. Jouw gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.
Klantaccount Inactieve klantaccounts verwijderen wij na 7 jaar. Jouw gegevens kunnen in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.

Hoe we uw gegevens beveiligen

Wij hebben jouw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen er voor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. 

Uw rechten

In relatie tot de persoonsgegevens die we over jou bewaren, heb jij het recht:

- Een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens in onze dossiers. Dit is kosteloos;

- Te vragen of we jouw persoonsgegevens corrigeren of wissen (dit betekent wel dat we geen verzoeken of bestellingen meer kunnen verwerken, of dat je account vervalt);

- Ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te stoppen (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens ter verbetering van onze website), of te beperken hoe we ze verwerken (bijvoorbeeld als u denkt dat de gegevens onjuist zijn); 

- De gebruikte persoonsgegevens die gebruikt worden om verzochte informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of jouw account of onze relatie te beheren op te vragen in een door een machine te lezen indeling, die jij mag overdragen aan een andere gegevensbeheerder; 

- Uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken voor het verwerken van uw gegevens voor marketingdoeleinden door ons.

Verzoeken tot het uitoefenen van jouw rechten dienen gericht te worden aan "Ter attentie van: ASSA ABLOY Data Protection Manager” te Kelvinstraat 9, 1704 RS Heerhugowaard of privacy.nl.entrance@assaabloy.com. Ter controle van jouw identiteit kunnen wij je vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij jouw BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op jouw identiteitsbewijs vermeld. 

Als je een klacht hebt betreffende onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. De contactgegevens van de AP vindt je via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen aan deze privacykennisgeving

We kunnen deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken in reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We brengen gebruikers op de hoogte van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer ze van kracht worden). De nieuwste versie van onze privacykennisgeving is beschikbaar op onze website. Wij adviseren jou daarom om deze pagina regelmatig te controleren. 

Jouw doorlopende gebruik van de digitale dienst nadat een dergelijke update van kracht is geworden, wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u de updates aan deze privacykennisgeving niet aanvaardt, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst.