Stroomstoring Noord-Holland & Flevoland

Staat uw deur in storing na de stroomstoring Noord-Holland & Flevoland? Het kan een half uur duren voordat alles weer naar behoren werkt na deze storing. Werkt uw deur daarna nog niet? Volg dan onderstaande instructies.

Stroomstoring industriedeuren

Vanwege de stroomstoring is het mogelijk dat industriële deuren een storingscode geven en/of stil blijven staan. Normaal gezien is dat E24 (spanningsuitval) of als u de deur vanwege de spanningsuitval ontkoppeld heeft E11 (ontkoppeld). Deze storingen kunnen gemakkelijk verholpen worden door het uitvoeren van een van onderstaande procedures.

Code Oplossing
E09 Netspanning te laag Zorg dat de bedieningseenheid wordt gevoed met de juiste netspanning.
E11 Koppeling ontkoppeld

Schakel de koppeling als volgt in:

1) Trek het trekkoord met de groene bal omlaag en zet deze vast in de groef om de aandrijving te ontkoppelen.

2) Trek het trekkoord met de rode bal omlaag om de aandrijving te koppelen.

3) Druk op de / knop, laat deze weer los en

controleer of de deur naar de volledig geopende stand beweegt.
E24 Deur uit positie

1) Voer de dagelijkse opstartprocedure uit (”Dagelijkse opstartprocedure” (p. 15))

2) Druk op de / knop, laat deze weer los en

controleer of de deur naar de volledig geopende stand

beweegt.

Dagelijkse opstartprocedure

1) Inspecteer de deur op beschadigingen.

2) Als u beschadigingen vindt:

1)     Plaats geschikte waarschuwingsborden rond de deur.

2)     Neem contact op met de verantwoordelijke persoon.

3) Alleen bij elektrische bediening:

1)     Schakel de stroomtoevoer naar de deur in.

2)     Reset de noodstopknop (indien van toepassing) om de normale bediening van de deur mogelijk te maken.

Als de stroom uitvalt, kan de deur normaal worden bediend nadat de deur zijn hoogste positie heeft bereikt.

Voor meer informatie klik op één van onderstaande links:

Lijst storingscodes

Gebruikershandleiding

 

Automatische deuren voor personenverkeer (schuifdeuren,draaideuren,etc)

Volg de volgende instructies om de deur te resetten:

  1. Zet de stoppen van de betreffende stroomgroep om in de meterkast.
  2. Na ca. 10 seconden, zet de stroom weer aan door de stoppen weer om te zetten.
  3. De deur gaat zichzelf nu resetten. Dit proces kan ongeveer een half uur duren.

WAARSCHUWING: In verband met veiligheid mag er gedurende het resetten van de deur niemand in de deuropening staan of er doorheen lopen.

Let op: De automatische deur zit mogelijk aangesloten op een aparte stroomgroep. Het is dus mogelijk dat bijvoorbeeld de verlichitng wel werkt en de deur niet.