Blog: Energie besparen? Kijk verder dan de huidige duurzaamheidsmaatregelen!

/global/scaled/2500x1250x0x0x1020x510/AAES-NL-News-Images-2017-Blog_label_c.jpg

Verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie. Dat was het doel van de ruim veertig organisaties die in september 2013 hun handtekening zetten onder het Energieakkoord voor duurzame groei. Door afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaat, werken zij samen aan één belangrijke missie: een schone toekomst.

Een van de onderdelen van het Energieakkoord heeft specifiek betrekking op kantoorgebouwen. Dit type gebouw moet volgens het akkoord in 2023 minstens energielabel C hebben. Heeft een gebouw een lager energielabel, dat wil zeggen label D tot en met G? Dan mag het gebouw vanaf 2023 niet meer gebruikt worden.

Een ingrijpende maatregel dus, die zowel impact heeft op bestaande als nieuwe kantoorgebouwen.  Maar meer nog een noodzakelijke maatregel, willen we panden in de toekomst zuiniger maken. Als het aan mij ligt, breiden we deze maatregel en het Energieakkoord de komende tijd dan ook nog verder uit. Wie zegt dat alleen kantoorgebouwen energiezuiniger gemaakt kunnen worden? Verduurzaming is mogelijk voor alle gebouwen waar mensen werken – van winkel tot productiehal en distributiecentrum.

Renovatie als aandachtspunt

Het is inmiddels misschien een cliché, maar een schonere toekomst begint toch echt bij jezelf. Dat geldt ook voor de vastgoedsector. Bij nieuwbouw zien we vandaag de dag goede vorderingen: gebouwen die nu gebouwd worden, voldoen logischerwijs aan de gestelde eisen op het gebied van energiezuinigheid. Helaas geldt dat niet voor renovatie van panden. Te vaak richt men zich nog enkel op de toekenning van een duurzaam label aan een pand. Maatregelen die geen punten opleveren voor een hoger energielabel worden dan vaak niet doorgevoerd. Zonde, want ze dragen wel degelijk bij aan een beter milieu. In ons streven naar een schone toekomst is het in mijn ogen dan ook belangrijk dat er eerst iets tussen onze oren verandert: van verduurzaming worden we allemaal beter! Energiezuinige maatregelen die niet bijdragen aan een hoger energielabel van een gebouw, hebben namelijk wel een positieve invloed op de verduurzaming van een pand. Ook als dit soort maatregelen niet direct zichtbaar voor een kostenbesparing zorgen, kunnen ze uiteindelijk wel degelijk effectief geld opleveren, zo blijkt uit onderzoek. En dat niet alleen, het draagt ook bij aan comfort, welzijn en productiviteit van bijvoorbeeld werknemers.

Drijfveren van duurzaam gebruik

De oplossing is simpel als je het mij vraagt. We moeten verder kijken dan alleen de huidige duurzaamheidsrichtlijnen. Op dit moment is er bijvoorbeeld een onder- en een bovengrens als het gaat om het belonen van duurzaamheid van gebouwen. Logisch, dat men enkel het hoognodige doet om te voldoen aan de regels. Terwijl juist voor duurzame maatregelen geldt: hoe meer, hoe beter. Daarom moeten we, bovenop de bestaande regels en normering voor gebouwen, ons verdiepen in drijfveren die kunnen zorgen voor duurzaam gebruik van een pand. Oftewel, wat leveren maatregelen nu echt op en hoe dragen ze bij aan de business?

De rol van deuren bij energiebesparing vind ik een mooi voorbeeld. Bij het bepalen van de energiebesparing van een gebouw wordt er altijd van uitgegaan dat deuren dicht zijn, maar dat is natuurlijk bijna nooit het geval. Bovendien wordt daarbij ook nog eens geen rekening gehouden met het type deur, bijvoorbeeld een overheaddeur of juist een schuifdeur. Als we op een andere manier naar energiebesparing kijken – in dit geval naar hoe een pand en de deuren daadwerkelijk worden gebruikt – is het mogelijk om betere resultaten te boeken en bovendien daadwerkelijk ROI uit je maatregelen te halen.

Zo hebben we vanuit ASSA ABLOY Entrance Systems in het verleden meegewerkt aan een pilotproject in opdracht van de gemeente Amsterdam en een drogisterijketen. Het doel: kijken hoe we een winkelpand konden verduurzamen. Het bleek dat we een energiebesparing van 43% konden realiseren door op een slimme manier om te gaan met de toegangsoplossing van het pand. Bovendien ontdekten we dat veel winkeliers graag hun deur open zetten om impulsbezoekers te trekken. Een aanname waarvoor echter geen aantoonbaar bewijs bestaat, maar die wel invloed heeft op het energieverbruik. Dat zijn mooie voorbeelden van hoe verschillende partijen elkaar kunnen helpen energie-efficiënter te worden. En als ASSA ABLOY Entrance Systems zijnde dragen we hieraan graag ons steentje bij, door waarde toe te voegen voor onze klanten en te laten zien waar het voordeel van verduurzaming precies zit. 

René Rustenhoven van ASSA ABLOY Entrance Systems

Geschreven door René Rustenhoven

Als Country General Manager kijk ik altijd naar
verbeteringen en hoe we dit kunnen bewerkstelligen.
Duurzaamheid en innovatie zijn verweven in onze strategie
en erg belangrijke pijlers voor de toekomst, waar we ons dan
ook optimaal op moeten focussen.