Checklist: zijn uw bouwpartners net zo duurzaam als uzelf?

/global/scaled/1244x541x0x67x1000x435/AAES-NL-News-2019-image1.jpg

Duurzaamheid in de bouwsector is belangrijker dan ooit. Nu we grondstoffen langzaam uitputten is aandacht voor minder energie- en materiaalgebruik van groot belang. En wie bedenkt dat de bouwsector op dit moment verantwoordelijk is voor 39 procent van alle CO₂-uitstoot, snapt dat er iets moet gebeuren. Samenwerking tussen verschillende partijen speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van bouwprocessen voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Denk aan nauwe samenwerking tussen architecten, adviesbureaus, projectleiders, aannemers en eindklanten.

Met welke partners in de bouwketen werkt u samen? En besteden deze partners net zoveel aandacht aan duurzaamheid als uzelf? Deze checklist geeft u de eerste handvatten om te bepalen waar uw bouwpartners staan op het gebied van duurzaamheid. 

  • Maakt een partner gebruik van Trias Energetica bij gebouwontwerp? De Trias Energetica is een belangrijke strategie voor architecten en adviesbureaus bij het maken van keuzes voor de energiebesparende maatregelen van een gebouw. Waar de oorspronkelijke strategie bestond uit een drietal stappen voor energiezuinig bouwen, is de Trias Energetica met een aantal substappen inmiddels ook geschikt als richtlijn voor energieneutraal bouwen. 

  • Heeft een partner aandacht voor S-LCA? De milieu-impact van producten in de bouw wordt steeds belangrijker en is onder andere te bepalen met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA). Maar hebben bouwpartners ook aandacht voor de sociale impact van producten? Een social life cycle analysis (S-LCA) is erop gericht alle sociale aspecten van een product(keten) in kaart te brengen om het duurzame effect ervan te bepalen. Bijvoorbeeld of er sprake is geweest van kinderarbeid of onveilige werkomstandigheden tijdens de productie. Een duurzame partner is zich bewust van de milieu- én sociaaleconomische impact van de levenscyclus van producten. 

  • Is een partner bezig met circulariteit? Circulariteit biedt een oplossing voor het overspannen gebruik van grondstoffen en materialen, doordat het ervan uitgaat dat grondstoffen, materialen en producten hun waarde blijven behouden. In de bouwsector is het belangrijk om na te denken of producten wel echt nodig zijn en of ze hergebruikt kunnen worden. Dit begint bij architecten, maar geldt bijvoorbeeld ook in bepaalde mate voor projectontwikkelaars of eindgebruikers. Het is positief als bouwpartners zich bewust zijn van het belang van circulariteit én openstaan voor samenwerking met verschillende partijen op het gebied van grondstoffen, materialen en producten. 

  • Biedt een partner inzicht in de milieu-impact van producten? Zoals gezegd heeft de hele levenscyclus van een product invloed op de duurzaamheid ervan. Een LCA kijkt met behulp van modellen naar alle fases van een product, van grondstof tot productie, distributie en afvalverwerking. Op basis van een LCA kunnen certificaten zoals een Environmental Product Declaration worden afgegeven. Hiermee bieden leveranciers u inzicht in welke producten u koopt en gebruikt, en wat de impact ervan is op het milieu. 

  • Is een partner bezig met de toekomst? Gebouwen die op dit moment aan de huidige minimale duurzaamheidsvereisten voldoen, doen dat in de toekomst niet meer. Het is daarom geen overbodige luxe om nu al vooruit te kijken en rekening te houden met toekomstige methodes, keurmerken en wet- en regelgeving voor wat betreft de duurzaamheid van gebouwen en producten. Een goede bouwpartner is dan ook op de hoogte van de belangrijkste termen rondom duurzame gebouwen

Ook bij ASSA ABLOY Entrance Systems staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarbij spelen milieubewustzijn, sociale duurzaamheid en duurzame producten een grote rol. Meer weten over wat duurzaamheid betekent voor ASSA ABLOY Entrance Systems? We vertellen het u graag. Lees onze blogpost of neem direct contact met ons op.