Checklist: zo ziet de toegangsoplossing van de toekomst eruit

/AAES/NL/News/2019/Checklist%20zo%20ziet%20de%20toegangsoplossing%20van%20de%20toekomst%20eruit%20web.png

Esthetisch, duurzaam, gebruiksvriendelijk, makkelijk te onderhouden: de eisen aan toegangsoplossingen worden steeds hoger. Niet verrassend, aangezien deuren een essentieel onderdeel vormen van een pand en vaak intensief worden gebruikt. Voor voorschrijvende partijen en aannemers een goede reden om extra aandacht te besteden aan de keuze voor toegangsoplossingen. Zeker met het oog op de toekomst. Want waar gebouwen in de toekomst steeds duurzamer, geavanceerder en slimmer worden, geldt dat ook voor deuren. In deze checklist zetten we de belangrijkste kenmerken van de toegangsoplossing van de toekomst op een rij.

  • Circulariteit: circulair bouwen krijgt steeds meer aandacht. Het heeft betrekking op “het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.” Aldus Platform CB’23 in het Framework Circulair Bouwen. Ook voor toegangsoplossingen geldt dat circulariteit steeds belangrijker wordt. Veel voetgangersdeuren zijn al voor tachtig à negentig procent te recyclen en bestaan voor zo’n veertig à vijftig procent uit gerecyclede materialen, zoals glas, aluminium en staal. Op dit moment zien we al vrijwel volledig modulaire toegangsoplossingen, waarbij de losse onderdelen zijn te vervangen om de levensduur van de oplossing te verlengen. 

  • Automatisering: ook toegangsoplossingen zullen in de toekomst onderdeel worden van het Internet of Things. Door de combinatie van slimme motoren en sensoren kan er veel terugkoppeling worden gegeven over het gebruik van een deur. Denk aan het aantal mensen dat een deur passeert, de verplaatsing van luchtstromen en de gebruiksfrequentie. Dit biedt inzichten om het gebruik van een pand te optimaliseren. Zo kan data over het gebruik van een industriële deur inzicht geven in de logistieke processen van het bedrijf en mogelijkheden bieden voor optimalisatie. Bij een voetgangersdeur kan data over het gebruik van de oplossing nuttige informatie bieden over de benodigde bezettingsgraad van het personeel in een winkel op specifieke dagen. Slimme sensoren kunnen bovendien bijdragen aan een duurzamere inzet van toegangsoplossingen. Sensortechnologie die gebruikmaakt van adaptive opening size zorgt er bijvoorbeeld voor dat de toegangsoplossing registreert of er één of meerdere mensen naar binnen of buiten gaan, en past hier de openingstijd op aan. Zo staan deuren niet onnodig lang of wijd open en dat draagt bij aan energiebesparing. Ook de veiligheid is te verbeteren door slimme technologie, bijvoorbeeld door toegangsoplossingen met gezichtsherkenning of bewegingsmelders. 

  • Slim onderhoud: sensoren zullen ook steeds vaker bijdragen aan duurzaam onderhoud van een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van predictive maintenance. Door meer inzicht in het gebruik van een deur is beter te bepalen welke onderdelen onderhevig zijn aan slijtage en waar preventief onderhoud moet plaatsvinden om de levensduur van de oplossing te verlengen. En de mogelijkheden gaan nog verder. Zo maakt augmented reality het in de toekomst mogelijk om op afstand mee te kijken bij een (kleine) storing aan een deur. Eindgebruikers richten bijvoorbeeld een tablet op de automaat van hun deur, waardoor de monteur kan aangeven hoe welke handelingen zij moeten uitvoeren om de deur weer aan de praat te krijgen. Zo zijn eindklanten sneller up and running en hoeven monteurs niet onnodig de weg op. 

  • Aandacht voor S-LCA: vandaag de dag staat men steeds vaker stil bij de milieu-impact van producten, die wordt bepaald door een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). Voor de sociale impact van producten en productketens bestaat minder aandacht. Toch is het mogelijk om ook dit in kaart te brengen, middels een social life cycle analysis (S-LCA). Daarbij wordt gekeken naar de sociale effecten van een product – van grondstof tot en met productie, distributie, gebruik en afvalverwerking. Waar er in de kleding- of cacao-industrie steeds meer aandacht komt voor sociale en sociaaleconomische gevolgen van productieprocessen, zullen we dit in de toekomst ook in de bouw en op het gebied van toegangsoplossingen zien. De hele keten – van architect tot en met eindgebruiker – wordt zich bewuster van de sociale impact van producten. 

  • Gezondheid: waar methoden als BREEAM en LEED worden ingezet om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te bepalen, kijkt de WELL Building Standard naar de gezondheid en het welzijn van gebruikers van gebouwen. Een duurzaam, toekomstbestendig gebouw betekent immers ook dat gebruikers zich er goed moeten voelen. Ook voor toegangsoplossingen is een rol weggelegd binnen de WELL-standaard. Het doel? De hoeveelheid verontreinigde deeltjes in de lucht bij de ingangen van gebouwen te minimaliseren. Oplossingen zoals een schoonloopmogelijkheid en een deur voor het scheiden van binnen- en buitenklimaat – zoals een tourniquetdeur of tochtsluis – kunnen hieraan bijdragen.

ASSA ABLOY Entrance Systems gaat graag met u in gesprek over duurzaamheid en de toegangsoplossingen van de toekomst. Neem contact op via 088 - 059 55 00 of info.nl.entrance@assaabloy.com.

ASSA ABLOY Entrance Systems streeft naar optimale ondersteuning van alle partijen binnen de bouwkolom, zoals architecten. Bezoek onze pagina Design en specificatie en ontdek hoe we u ondersteunen met BIM-objecten, pdf- en DWG-tekeningen, EPD’s, productspecificaties en Design Guides.