Duurzaam gebouwontwerp met Trias Energetica

/AAES/NL/News/2019/Blog_header_duurzaam_gebouwontwerp.jpg

Duurzaam gebouwontwerp is belangrijker dan ooit. Hoewel architecten en adviesbureaus bij het ontwerp vaak afhankelijk zijn van de vragen die opdrachtgevers bij hen neerleggen, blijft het ook voor hen belangrijk om ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen te volgen. Dit maakt het namelijk mogelijk om projecten te realiseren die voldoen aan de huidige én toekomstige minimale duurzaamheidseisen. Bovendien kunnen zij opdrachtgevers zo optimaal adviseren. En dat is wenselijk, nu het onderwerp duurzaam bouwen volop in de belangstelling staat.

 

Wereldwijd is de bouwsector namelijk verantwoordelijk voor 39 procent van alle uitstoot van CO₂-emissies. De energie die gebouwen gebruiken om het binnenklimaat te verwarmen dan wel koelen, heeft hierin een groot aandeel. Gelukkig neemt de focus op energiebesparing van gebouwen en woningen steeds verder toe. Niet voor niets moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Bij het ontwerpen van energiezuinige en duurzame gebouwen is het de uitdaging om de juiste maatregelen te kiezen, om zo een betrouwbaar, energiezuinig resultaat te realiseren tegen redelijke kosten en met optimaal comfort voor de uiteindelijke gebruikers.    

Energiezuinig bouwen 

Een van de bekendste en meest toegepaste methoden om energiezuinig te bouwen is de Trias Energetica. Deze strategie biedt handvatten voor bijvoorbeeld architecten en adviesbureaus om de juiste keuzes te maken voor energiebesparende maatregelen. De oorspronkelijke strategie, zoals ontwikkeld in 1979, beperkt zich tot drie stappen:

  1. Beperk de energievraag

  2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen

  3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt 

Hierbij gaat het erom dat bij het nemen van energiebesparende maatregelen een goede strategie wordt gehanteerd in plaats van dat er onsamenhangende maatregelen worden genomen. Alleen door maatregelen op de juiste wijze toe te passen kan op het gebied van zowel duurzaamheid als kosten namelijk het beste resultaat worden behaald. Dat betekent dat architecten, adviesbureaus en andere partijen beginnen bij stap één, oftewel de energievraag van een gebouw zoveel mogelijk beperken. Vervolgens is het zaak om de energie uit hernieuwbare bronnen zo optimaal mogelijk in te zetten (stap twee). Stap drie is het minst duurzaam. Eindige energiebronnen moeten dan ook zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

Energieneutraal bouwen

In het geval van (bijna) energieneutrale gebouwen is stap drie eigenlijk niet meer toepasbaar. Daarom zijn er voor dit type gebouwen tussenstappen toegevoegd aan het oorspronkelijke model, en is stap drie aangepast: 

 1. Beperk de energievraag

2a. Gebruik energie uit reststromen

2b. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen

3. Indien gebruik van eindige (fossiele) energiebronnen onvermijdelijk is, gebruik ze dan zeer efficiënt en compenseer dit op jaarbasis met 100 procent hernieuwbare energie

Hoe past u de Trias Energetica toe?

Ook bij de toepassing van de Trias Energetica bij het ontwerp van gebouwen gaat het erom dat maatregelen in de juiste volgorde worden toegepast. Zo kan de energievraag worden beperkt door aandacht te besteden aan de isolatie van een gebouw en bijvoorbeeld te kijken naar de U-waarde van toegangsoplossingen. Het is echter belangrijk om verder te kijken dan alleen de duurzaamheidseigenschappen van producten. Besteed bijvoorbeeld ook aandacht aan hoe het gebouw en de verschillende oplossingen gebruikt zullen gaan worden. In het geval van een toegangsoplossing kan een deur bijvoorbeeld wel goede isolatie bieden, maar als de deur regelmatig openstaat wordt dat teniet gedaan. Een automatische toegangsoplossing met slimme sensoren kan in zo’n geval uitkomst bieden. Voor wat betreft het gebruik van energie uit reststromen (stap 2a) valt te denken aan mogelijkheden voor het terugwinnen van warmte of het gebruiken van restwarmte. Stap 2b heeft betrekking op het gebruik van een warmtepomp, windenergie of zonnepanelen. Als alle benodigde voorgaande stappen zijn genomen, is het belangrijk dat energiebronnen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. 

Wilt u meer weten over duurzaamheid van toegangsoplossingen en gebouwen? Neem contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek!

ASSA ABLOY Entrance Systems streeft naar optimale ondersteuning van alle partijen binnen de bouwkolom, zoals architecten. Bezoek onze pagina Design en specificatie en ontdek hoe we u ondersteunen met BIM-objecten, pdf- en DWG-tekeningen, EPD’s, productspecificaties en Design Guides.