In drie stappen naar een gebouwontwerp inclusief veilige toegangsoplossingen

/global/scaled/1021x443x0x25x1000x435/AAES-NL-News-2019-architect.jpg

Als architect is het belangrijk dat u eindklanten snel en betrouwbaar kunt adviseren over uiteenlopende gebieden, van duurzaamheid tot esthetiek. Ook veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Voor u als architect is het belangrijk om een pand te ontwerpen dat voldoet aan de veiligheidseisen. Dat geldt ook voor de gebruikte toegangsoplossingen in een gebouw. Houd daarom deze drie stappen in uw achterhoofd tijdens het ontwerpproces.

 

Stap 1: kijk naar de gebouwlogistiek 

Elk gebouw is anders. Dat geldt ook voor de activiteiten die er plaatsvinden. Zo heeft men in een distributiecentrum te maken met logistieke processen waarbij het laden en lossen van goederen en het aandocken van vrachtwagens een belangrijke rol spelen. Een intern en extern verkeersplan helpt de eindgebruiker bij het vastleggen en duidelijk communiceren van procedures om onveilige situaties te verbeteren. Maar het kan ook helpen om reeds in de ontwerpfase inzicht te geven in de eisen die aan bepaalde onderdelen van een pand worden gesteld. Waar moeten bijvoorbeeld de deuren worden geplaatst om een veilige doorstroom te garanderen? Welke hoeken of kruispunten kunnen zorgen voor onoverzichtelijke – en dus vaak onveilige – situaties? 

Ook in een minder industriële omgeving kan inzicht in de routing nuttig zijn. Denk aan een ziekenhuis: hier is sprake van grote hoeveelheden personenverkeer, zoals patiënten, personeel en bezoekers, die allemaal hun weg moeten vinden tussen verdiepingen, afdelingen en gebouwen. Hierbij staan veiligheid, toegankelijkheid en functionaliteit centraal. De juiste toegangsoplossingen zorgen ervoor dat rolstoelen, ziekenhuisbedden en apparatuur eenvoudig verplaatst kunnen worden door het gebouw. Ze vormen bovendien de grenzen tussen verschillende gebieden en ruimten voor verschillende typen gebruikers. 

Stap 2: bespreek het gebruik met de eindklant 

De Europese EN 16005-norm voor gebruiksveiligheid van automatische deuren maakt onderscheid tussen verschillende gradaties gebruikers van een deur, en dus ook van een pand. In sommige gevallen heeft men te maken met zogenaamde kwetsbare gebruikers, zoals ouderen, kinderen of mindervaliden. Dan is het belangrijk dat er wordt gekozen voor aanvullende veiligheidsmaatregelen. In het geval van een automatische toegangsoplossing gebeurt dat bijvoorbeeld in de vorm van extra sensoren die botsingen voorkomen en snel reageren en anticiperen op bewegingen. 

Stap 3: kies veilige oplossingen die voldoen aan wet- en regelgeving

Er zijn verschillende wet- en regelgevingen en richtlijnen die ingaan op de veiligheid van gebouwen, zoals het Bouwbesluit en de Arbowet. Ook voor toegangsoplossingen bestaan er normen, wetten en regels, zoals EN 16005 voor automatische toegangsoplossingen en de Machinerichtlijn voor industriële deuren. Ze hebben betrekking op bijvoorbeeld gebruiksveiligheid, brand- en rookwerendheid en inbraakwerendheid. Door al tijdens de ontwerpfase rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving zorgt u ervoor dat toegangsoplossingen voldoen aan de bouwkundige eisen. Lees meer over de wet- en regelgeving voor veilige toegangsoplossingen.

Wilt u meer weten over de rol van toegangsoplossingen bij het verbeteren van de veiligheid van een gebouw? ASSA ABLOY Entrance Systems ondersteunt u graag van ontwerp tot daadwerkelijke uitvoering.

Neem contact op via 0800024736of info.nl.entrance@assaabloy.com.

ASSA ABLOY Entrance Systems streeft naar optimale ondersteuning van alle partijen binnen de bouwkolom, zoals architecten. Bezoek onze pagina Design en specificatie en ontdek hoe we u ondersteunen met BIM-objecten, pdf- en DWG-tekeningen, EPD’s, productspecificaties en Design Guides.