Waarom de open-deurfilosofie in de retailsector verleden tijd is

/AAES/NL/News/2019/Blog_header_open-deurfilisofie_verleden_tijd.jpg

Door Erik Vos, Segmentmanager Retail bij ASSA ABLOY Entrance Systems

Wie door een gemiddelde winkelstraat loopt, ziet een verscheidenheid aan winkels, van zelfstandige ondernemers tot grote ketens. Elk van deze retailers heeft zo zijn eigen uitdagingen, maar er zijn twee grote gemeenschappelijke delers: voor winkeliers draait het uiteindelijk om het trekken van zoveel mogelijk klanten én de uiteindelijke lengte van de kassabon. De entree speelt hierbij logischerwijs een grote rol. Het is immers de plek waar mensen de winkel betreden. Vandaar dat veel retailers een zogenaamde ‘open-deurfilosofie’ hanteren, waarbij – de naam zegt het al – de deur continu openstaat. Is deze filosofie nog van deze tijd? Of zijn er andere effectievere en duurzamere oplossingen?

 

Transparantie en toegankelijkheid 

Laten we eerst een stapje terug doen en kijken naar twee factoren die van invloed zijn op het aantrekken van klanten: transparantie en toegankelijkheid. Transparantie heeft alles te maken met het feit dat mensen op straat graag willen zien wat zich binnen in een winkel bevindt. Dan is de kans immers groter dat iemand geprikkeld wordt en de zaak betreedt om een product nader te bekijken. Bovendien geeft een transparante entree het idee dat een winkel open is, doordat men gemakkelijker naar binnen kan kijken. Veel retailers kiezen daarom voor een ruime, open entree met veel glaswerk. 

Daarnaast is toegankelijkheid erg belangrijk. Om zoveel mogelijk mensen binnen te laten, moeten er geen belemmeringen zijn om een pand te betreden. In feite moet de winkelstraat direct ‘doorlopen’ in de winkel. Winkeliers kiezen er daarom vaak voor om geen vloerrails of andere zaken op de grond te plaatsen, een toegangsoplossing met een slank design te nemen of door een volledige dagopening te realiseren. Soms wordt zelfs de hele voorgevel geopend, waarbij deuren afwezig zijn of volledig worden weggeschoven of opengeklapt.

De uitdagingen van een open-deurfilosofie

Al met al zetten veel retailers hun deur dus letterlijk en figuurlijk graag open voor klanten. Zo’n open-deurfilosofie brengt echter uitdagingen met zich mee op het gebied van klimaatbeheersing in de winkel. In de herfst en winter zorgt een open deur ervoor dat er een hoop warmte verloren gaat en dat weersinvloeden – zoals regen en tocht – vrij spel hebben. En in de zomer heeft de airconditioning weinig zin als koele lucht snel verdwijnt. Het gevolg? Een hoge energierekening, maar ook ontevreden werknemers of meer ziekteverzuim. 

Daarom kiezen veel retailers voor een luchtgordijn. Door lucht bij het plafond weg te zuigen en in de deuropening een verticale luchtstroom te creëren, worden binnen- en buitenklimaat gescheiden. Een duurzame oplossing als je het vergelijkt met alleen een open deur. Maar toch heeft ook alleen een luchtgordijn nadelen. Zo is een luchtgordijn vooral nuttig wanneer er veel wind op de gevel staat, iets wat niet elke dag het geval is. Bovendien wordt een groot gedeelte van de lucht naar buiten geblazen, waardoor veel winkeliers stoken voor de mussen. En dat kan tegenwoordig écht niet meer. Het strookt immers niet met het duurzaamheids- of mvo-beleid dat steeds meer bedrijven hanteren. Men kan een pand nog zo energiezuinig bouwen en inrichten – met bijvoorbeeld goede isolatie of ledverlichting – maar als de deur vervolgens continu openstaat zijn veel duurzame inspanningen alsnog verspilde moeite. 

Tijd voor een mind switch

Kortom, het is tijd voor een oplossing die rekening houdt met de uitdagingen van winkeliers, maar ook investeert in een duurzame toekomst. Daarvoor is om te beginnen een mind switch nodig. Want wat blijkt? Er zijn veel bewezen pilots die aantonen dat een gesloten entree – bijvoorbeeld in de vorm van een intelligente automatische schuifdeur – geen invloed heeft op het klantgedrag vergeleken met een traditionele open pui. Sterker nog, het levert zelfs een aantal extra voordelen op. Niet alleen qua energiebesparing, maar ook voor wat betreft het binnenklimaat. Denk aan een afname van verkeerslawaai en uitlaatgassen in een winkel. Dit leidt tot een beter binnenmilieu, wat een langere verblijftijd en dus een langere kassabon in de hand werkt. Daar komt bij dat een gesloten entree helpt bij het tegengaan van diefstal, doordat het voor winkeldieven een barrière vormt op hun vluchtroute. Het is zelfs een mooie kans om te communiceren over uw milieubewustzijn, bijvoorbeeld met een bordje: ‘Wij zijn open, maar houden om milieubewuste redenen de deur graag dicht.’

Een open deur is dus niet noodzakelijk; de deur kan gewoon dicht bij winkeliers. Toch blijft het wel belangrijk om daarbij het toegankelijkheidsaspect in het achterhoofd te houden. Wie zijn handmatige deuren sluit, zal rekening moeten houden met het feit dat de deuren eenvoudig geopend moeten kunnen worden door bezoekers zoals rolstoelgebruikers en andere mindervaliden. Een automatische toegangsoplossing met sensoren kan daarbij uitkomst bieden. 

Daarnaast speelt ook het kostenaspect een rol. Want wie is er verantwoordelijk voor het toepassen van een duurzame toegangsoplossing: de pandeigenaar of de winkelier zelf? Veel winkeliers willen graag verduurzamen, maar zien op tegen de investering. Het is goed om te beseffen dat een duurzame toegangsoplossing niet van vandaag op morgen gerealiseerd hoeft te worden. Wellicht wordt de entree of pui van een pand binnen nu en een paar jaar gerenoveerd. In zo’n geval is het vooral goed om nu al na te denken over de mogelijkheden voor verduurzaming. 

Een duurzame, toekomstbestendige oplossing

Hoe? ASSA ABLOY Entrance Systems gelooft in de mogelijkheden van een duurzame én kostenefficiënte oplossing. Een dergelijke oplossing combineert de huidige entree van een winkel – vaak bestaande uit standaard glazen deuren die naar binnen openklappen in combinatie met bijvoorbeeld een schoonloopmat en detectiepoortjes – met een automatische volglazen schuifdeur. Deze schuifdeur wordt niet gelijk met de gevellijn geplaatst, maar iets terug liggend. Hierdoor blijft de entree transparant en ‘open’. De automatische schuifdeur met slimme sensoren opent en sluit alleen indien mensen daadwerkelijk de winkel betreden en voorkomt zo energieverlies, terwijl de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. Een win-winsituatie dus. 

Uiteraard zijn er meer oplossingen op de markt, zowel voor retail als andere sectoren. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we beseffen dat energieverspilling door open winkeldeuren niet meer van deze tijd is. Door slimme en kostenefficiënte toegangsoplossingen kunnen we samen werken aan een duurzamere toekomst.