Wat betekent duurzaamheid voor ASSA ABLOY Entrance Systems?

/AAES/NL/News/2019/Wat%20betekent%20duurzaamheid%20voor%20ASSA%20ABLOY%20Entrance%20Systems%20web.png

Duurzaamheid staat wereldwijd steeds vaker hoog op de agenda bij onze klanten en partners. Een goede ontwikkeling, want het is belangrijker dan ooit om rekening te houden met de generaties ná ons. Ook bij ASSA ABLOY Entrance Systems is duurzaamheid een fundamenteel onderdeel van alles wat we doen – of het nu gaat om innovatie, bevoorrading, productie, personeelsontwikkeling of onze samenwerking met externe stakeholders. Door duurzaamheid continu hoog op de agenda te houden, zet we stappen richting een duurzamere toekomst. We vertellen je graag welke drie thema’s daarbij voor ons een belangrijke rol spelen.

1. Milieubewustzijn

Natuurlijk beginnen duurzaamheid en het zetten van concrete stappen bij jezelf. Daarom is het belangrijk om intern te beginnen met het vergroten van milieubewustzijn. Vorig jaar startten we daarom met ons Green Team Playbook. Dit duurzaamheidsinitiatief helpt onze organisatie op lokaal niveau de efficiëntie en duurzaamheid van huidige processen te meten en actieplannen te ontwikkelen om energie- en waterverbruik en afval te reduceren, hergebruik van materialen te stimuleren en tegelijkertijd kosten te besparen. De komende tijd gaan we bovendien aan de slag met het in kaart brengen van onze afvalstromen, om deze vervolgens te verminderen en onze afvalverwerking op een meer circulaire manier in te richten.

2. Sociale duurzaamheid 

Duurzaamheid betekent niet alleen goed doen voor het milieu, maar ook voor de mens. Dat begint natuurlijk bij ons eigen personeel. Ons personeelsbeleid is gericht op drie fundamentele onderdelen: de toename van diversiteit en sociale integratie, het verbeteren van ons talentmanagement en het verbeteren van de gezondheid en veiligheid. Onze inspanningen in de laatste categorie wierpen het afgelopen jaar al hun vruchten af: in 2018 nam het aantal ongevallen met elf procent af.

We kijken ook verder dan ons eigen personeel en trekken onze prioriteiten door naar de hele supplychain. Onze Code of Conduct vormt een belangrijke gedragscode voor partners. Wereldwijd hanteren we dezelfde regels voor iedereen die namens ons merk optreedt. De gedragscode heeft betrekking op verschillende onderwerpen, zoals milieu, de belangen van consumenten, gelijke kansen en anti-corruptie. In 2018 voldeed 73 procent van al onze directe materiaalleverancierslocaties hieraan; het is onze ambitie om dit percentage te laten groeien tot 95 procent in 2020. Daarom doen we bijvoorbeeld jaarlijks audits bij toeleveranciers van onze productielocaties in Afrika, Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika. Hierbij kijken we naar de werkomstandigheden van werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, health en safety en compliancy. Op basis van de audits krijgen productielocaties concrete acties mee om de omstandigheden te verbeteren. Aandacht voor de sociale impact van producten is immers net zo belangrijk als aandacht voor de milieu-impact. 

3. Duurzame producten 

Werken aan de toekomst gaat stap voor stap. Daarom streven we ernaar om elke generatie producten duurzamer te maken dan haar voorganger. Kennis en innovatie spelen daarbij een belangrijke rol. Duurzaamheid is immers dé belangrijkste driver van innovatie. Door te werken volgens Lean-principes en met verschillende modules, zoals productmanagement, klantinzicht, lange-termijntrends en projectoptimalisatie, zorgen we ervoor dat nieuwe productconcepten volledig geëvalueerd worden aan de hand van klantbehoeften en duurzaamheidsvereisten voordat we overgaan tot het ontwerp en de ontwikkeling ervan.

Door middel van ons duurzaamheidskompas (zie afbeelding) – een soort scoremeter met acht thema’s om nieuwe productontwerpen op te beoordelen – dagen we onze R&D-afdeling uit om zo hoog mogelijk te scoren op het gebied van hergebruik en recycling. Daarnaast perken we ons materiaalgebruik in. Om de selectie van materialen te vereenvoudigen, werken we met twee lijsten: een lijst met materialen die we liever vermijden en een lijst met materialen die we liever wél kiezen vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Daarnaast streven we ernaar zo laag mogelijk te scoren qua verbruik van energie, water en grondstoffen. 

 

 

Tekort aan water en energiebronnen is immers een toenemend probleem in veel werelddelen. Het is onze ambitie om onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk in te perken. Zo streven we naar het verkleinen van ons water- en energieverbruik. Daarvoor implementeerden we onder andere waterrecyclesystemen en nieuwe technologieën voor verwarmings-, ventilatie- en druksystemen. Dat zorgde er in 2018 al voor dat ons waterverbruik met tien procent en ons energieverbruik met vijf procent afnam.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen het daadwerkelijke product: het heeft te maken met alle fasen van de levenscyclus – van grondstoffen tot afvalverwerking. Bij ASSA ABLOY Entrance Systems vinden we het belangrijk om openheid te bieden over de milieuprestaties van onze producten. We zijn dan ook trots dat maar liefst 332 van onze producten aan het einde van 2018 een Environmental Product Declaration (EPD) behaalden, waarmee we klanten inzicht geven in wat zij kopen en gebruiken. Bovendien zorgen we ervoor dat onze producten zoveel mogelijk worden geproduceerd in productielocaties met een ISO 14001-certificaat of locaties die als zodanig opereren, wat een internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem garandeert.

Meer weten over onze visie en activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Bekijk ons duurzaamheidsrapport 2018. Weten wat onze plannen zijn om verder te verduurzamen of hier zelf suggesties voor doen? Neem contact met ons op.