Welk type industriedeur is het meest (kosten)efficiënt in welke omgeving?

/AAES/NL/News/2019/Welke%20type%20industriedeur%20is%20het%20meest%20efficient.png

In een industriële omgeving vormen de deuren – zowel binnen in een gebouw als aan de buitenzijde – een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat goederen zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kunnen worden geladen en gelost aan de buitenzijde van het pand. En dat mensen en voertuigen, zoals heftrucks, zich in het pand veilig en snel kunnen verplaatsen. De keuze voor de juiste industriële deur is daarom belangrijk. Maar welke deur is nou het meest (kosten)efficiënt voor welke industriële omgeving?

Overheaddeuren versus snelloopdeuren 

Om te beginnen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende typen industriële deuren. ASSA ABLOY Entrance Systems onderscheidt grofweg twee verschillende soorten: sectionale overheaddeuren en snelloopdeuren. 

Sectionale overheaddeuren zijn altijd geïsoleerd en verkrijgbaar in uiteenlopende formaten. Ze openen tot vlak onder het plafond, waardoor de gehele deuropening vrij wordt gemaakt. De deuren bestaan uit over het algemeen uit losse panelen of secties, die middels een railsysteem boven het hoofd worden geopend. Overheaddeuren zijn in veel verschillende uitvoeringen te verkrijgen, bijvoorbeeld extra snel of extra geïsoleerd. Over het algemeen worden ze toegepast in de buitenschil van een pand. Snelloopdeuren, of snelroldeuren, zijn deuren die met een hoge snelheid openen en sluiten. Door de goede afdichting zijn de deuren vaak luchtdicht. En vanwege het flexibele deurblad en het ontbreken van harde, stijve elementen is de deur vervormbaar en daardoor veilig voor personen, goederen en voertuigen. Snelloopdeuren worden zowel in de buitenschil als binnen in een gebouw toegepast. 

Beide typen industriedeuren bieden voordelen voor industriële omgevingen. Maar welk type kiest u voor welke omgeving? Daarbij is het belangrijk om te kijken naar vier aspecten. 

 

  • Wat is de frequentie van gebruik? In sommige omgevingen gaat een deur één keer per dag open en dicht, in andere omgevingen één keer per minuut. Dit heeft gevolgen voor de vraag welke deur het meest efficiënt is. Over het algemeen geldt dat een sectionale overheaddeur geschikter is voor omgevingen waarin de deur minder vaak wordt gebruikt, en snelloopdeuren voor panden waar de deur regelmatig opent en sluit om mensen of voertuigen door te laten. 

  • Welke rol speelt de isolatiewaarde? De gebruiksfrequentie van de deur hangt nauw samen met de klimaatbeheersing in een ruimte of pand en dus de isolatiewaarde van een deur. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij gekoelde of verwarmde ruimten, is het belangrijk dat het klimaat optimaal beheerst wordt om energie en kosten te besparen. Een overheaddeur kan extra isolerend uitgevoerd worden en daardoor verlies van warmte of koude tussen ruimten tegengaan. Als de deur echter vaak open en dicht gaat, is de isolatiewaarde van de deur minder van belang en gaat het vooral om de open- en sluitsnelheid van de deur. In zo’n geval is snelheid van de deur belangrijker dan de isolatiewaarde. 

  • Hoe snel moet de deur openen en sluiten? Soms vraagt een industriële omgeving om hoge snelheid van productieprocessen. Men heeft dan geen tijd om te wachten tot een overheaddeur volledig omhoog gerold is. Een snelloopdeur, eventueel met een afstandsbediening, radar- of fotocelbediening, biedt dan uitkomst. Vervormbare snelloopdeuren beschikken over een zelfherstellend systeem. Dit zorgt voor meer veiligheid en minder beschadigingen, waardoor kosten worden bespaard.  

  • Is er behoefte aan transparantie? Zowel overheaddeuren als snelloopdeuren kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd. Afhankelijk van de gewenste transparantie van de deur kan een keuze worden gemaakt. Zo bieden beglaasde overheaddeuren veel lichtinval en zichtbaarheid voor een pand. Ook een snelloopdeur kan (deels) transparant worden uitgevoerd.

De eisen van verschillende omgevingen

Bij het kiezen van een industriële deur geldt: een goede keuze is meer dan alleen een afsluiting van een pand. Vaak ziet men een toegangsoplossing als het dichten van een gat in een gevel of muur. Wie een (kosten)efficiënte keuze wil maken moet echter kijken naar het gewenste gebruik van de deur op basis van bovenstaande vier aspecten. Ter illustratie geven we een aantal voorbeelden van de afwegingen voor verschillende typen omgevingen.  

Brandweerkazernes

Op het eerste gezicht lijkt een snelle deur van groot belang voor brandweerkazernes. Vaak is er echter ook behoefte aan een transparante uitstraling met veel glas. Bovendien worden de ruimtes in een kazerne veelal licht verwarmd, waardoor ook isolatie een rol speelt. Deze drie punten zijn lastig te vatten in één type deur. Er zal daarom een passende oplossing gekozen moeten worden, waarbij gebruik een rol speelt. Zo kan een beglaasde overheaddeur de juiste uitstraling en isolatiewaarde bieden. Door de drukknop voor opening van de deur op een logische locatie te plaatsen, bijvoorbeeld al tientallen meters vóór de deur of in de omkleedruimte van de brandweerlieden, kan men ervoor zorgen dat de deur bovendien op tijd wordt geopend en gesloten. 

Cold storage

Bij koude opslag draait alles om klimaatbeheersing in ruimten. Een overheaddeur lijkt in zo’n geval een logische keuze vanwege de isolerende waarden. In vriesomgevingen is het echter ook belangrijk om condens te voorkomen. Condens kan namelijk ongewenste ijsvorming veroorzaken op installaties of de grond, wat zorgt voor gevaarlijke situaties. In dat geval biedt een snelloopdeur juist uitkomst, omdat deze vanwege de snelle open- en sluitsnelheden condens zoveel mogelijk voorkomt. 

Gezondheidszorg, farma en chemie 

In dit soort omgevingen wordt veel gebruikgemaakt van cleanrooms, zoals operatiekamers of laboratoria. Hygiëne is daarbij cruciaal; de omgeving moet optimaal gecontroleerd worden. Een overheaddeur is in zo’n geval geen optie, omdat dit type deur over te veel uitstekende delen beschikt om goed schoon te kunnen houden. Snelloopdeuren voor cleanrooms zijn wel uit te voeren in materialen die eenvoudig schoon te houden zijn, zoals aluminium en RVS. Bovendien zorgt dit type deur voor een luchtdichte afsluiting, zodat de overdruk die gebruikt wordt om bacteriën buiten te houden, behouden blijft. 

Voedingsmiddelenindustrie

Ook in de foodsector is hygiëne van belang. Dit geldt met name voor de ruimten waar daadwerkelijk voedingsmiddelen worden geproduceerd. In die gevallen is een snelloopdeur de beste keuze. In de buitengevel van bijvoorbeeld een voedingsmiddelenfabriek wordt wel vaak een overheaddeur gebruikt. De voedingsmiddelen zijn verpakt als ze bij de deur aankomen en verlaten via de buitengevel het pand om te worden geladen in een vrachtwagen. 


De meest (kosten)efficiënte keuze voor een industriële deur hangt af van veel verschillende factoren. ASSA ABLOY Entrance Systems denkt graag met u mee over de juiste oplossing voor een pand. Neem contact op via 088 - 059 55 00 of info.nl.entrance@assaabloy.com voor vrijblijvend advies.

 

Vond u dit blog interessant? Lees ook: