Wet- en regelgeving voor veilige toegangsoplossingen: een overzicht

/AAES/NL/News/2019/2019_wetregelgeving_veilige_toegangsoplossingen.png

Van EN 16005 tot NEN 1634 en de Machinerichtlijn: om de veiligheid van toegangsoplossingen te garanderen bestaan er verschillende normen, wetten en regels. Welke zijn het belangrijkst? Wat betekenen ze? En hoe houdt u rekening met de normen en wet- en regelgeving als het gaat om uw toegangsoplossingen? We geven u een overzicht.

EN 16005 voor automatische toegangsoplossingen 

De norm EN 16005 geldt voor draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren, balansdeuren en carrouseldeuren die horizontaal bewegen, en garandeert de veiligheid van personen tijdens het gebruik van automatische toegangsoplossingen. Kort gezegd mogen personen en goederen niet geraakt worden door een horizontaal bewegend geautomatiseerd deurvlak. Onderdeel van de EN 16005-norm is dan ook dat automatische deuren veiligheidssensoren en deuraandrijving bevatten die continu met elkaar communiceren. Zo wordt het risico op ongelukken of beknellingen geminimaliseerd. Ook moeten toegangsoplossingen volgens de norm minstens één keer per jaar geïnspecteerd en aan een onderhoudsbeurt onderworpen worden. Voor elke automatische toegangsoplossing moet een duidelijke checklist aanwezig zijn waarin de veiligheidsfuncties en -producten omschreven zijn. Voldoet een deur niet aan de EN 16005-norm? Dan bent u zelf aansprakelijk als er ongevallen of letsel ontstaan. Wanneer het onderhoud door een gecertificeerde partij wordt gedaan en er zijn sensoren aanwezig, dan kan de onderhoudspartij verantwoordelijk worden gesteld.

Machinerichtlijn, PL, SIL voor industriële deuren 

Elke machine binnen de Europese Unie moet voldoen aan veiligheids- en gezondheidseisen. Omdat het onmogelijk is om voor elke soort machine gedetailleerde wet- en regelgeving vast te leggen hanteert de EU de Machinerichtlijn, waaronder honderden Europese normen vallen. Bent u werkzaam in een industriële omgeving? Dan is het belangrijk om te weten dat ook bepaalde toegangsoplossingen, zoals deuren voor machineafscherming, aan de Machinerichtlijn moeten voldoen, evenals veiligheidssystemen en dock levellers. Twee belangrijke normen onder de Machinerichtlijn zijn de NEN-EN-IEC 62061, inclusief Safety Integrity Level (SIL), en de NEN-EN-ISO 13849, inclusief Performance Level (PL). De normen hebben te maken met risicoanalyse en faalkansberekening bij het ontwerp van een machine, industriële installatie – en eventueel dus toegangsoplossing. SIL en PL mogen naast elkaar worden toegepast.

NEN 1634 voor brandwerendheid  

Hoe zit het met de brandwerendheid van uw toegangsoplossingen? De NEN 1634-norm heeft betrekking op het bepalen van de brand- en rookwerendheid van onder andere toegangsoplossingen, luiken en ramen. Zo stelt de norm dat toegangsoplossingen gedurende een aantal minuten brandvertragend moeten werken. Houd er rekening mee dat een deur alleen brandvertragend werkt als deze daadwerkelijk gesloten is. Het is daarom belangrijk dat uw automatische toegangsoplossingen automatisch sluiten via een schuifdeur- of draaideurautomaat, die op zijn beurt schakelt met het brandmeldsysteem. Ook is het van belang om rekening te houden met het materiaal van uw toegangsoplossingen en het soort deur. Zo zijn schuifdeuren bijvoorbeeld wel uitvoerbaar in brandvertragend materiaal, maar tourniquetdeuren niet.

EN 1627/NEN 5096 

Als het gaat om veiligheid speelt ook de inbraakwerendheid van toegangsoplossingen een rol. In zowel de Europese norm EN 1627 als de Nederlandse NEN 5096 staat omschreven wanneer een deur een bepaalde inbraakwerende waarde toegewezen krijgt. Voor bedrijfspanden wordt dit aangeduid met de Resistance Class (RC) of Weerstandsklasse (WK). Voor beide klassen geldt: hoe hoger de klasse, hoe beter de toegangsoplossing bestand is tegen inbraak (WK3 versus WK2 en RC3 versus RC2). Tot welke klasse een deur behoort, wordt berekend op basis van drie testen: de statische, dynamische en manuele test. Zo wordt bijvoorbeeld bij de manuele test een handmatige inbraakpoging nagebootst, waarbij verschillende gereedschappen worden gebruikt om in te breken. Informeer bij de keuze voor uw toegangsoplossingen naar beide normeringen of lees meer over de verschillen tussen RC2, WK2 of WK3.

Wet toegankelijkheid openbare gebouwen 

In 2017 is de wet toegankelijkheid voor openbare gebouwen – zoals overheidsgebouwen en publieke instellingen – aangenomen. Voor toegangsoplossingen van dit soort gebouwen betekent dit dat het voor iedereen, ook mensen met een (beperkte) handicap, mogelijk moet zijn of worden om het gebouw te betreden. Geautomatiseerde deuren bieden uitkomst om rolstoelgebruikers eenvoudiger toegang te geven. Zorg er daarnaast voor dat de sensoren die de deuren aansturen goed zijn afgesteld op de juiste hoogte. En regelt u de toegang liever met een knop, plaats deze dan op een hoogte die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.