Whitepaper Veilige toegangsoplossingen: normeringen en wet- en regelgeving

/AAES/NL/News/2019/Foto%20WP%20Veilige%20toegangsoplossingen%20-%20normeringen%20en%20wet-%20en%20regelgeving.png

Bij de keuze voor een toegangsoplossing zijn er waarschijnlijk een aantal zaken waar u het eerst op let. Denk aan gebruikstoepassingen, functionaliteit, hygiëne, duurzaamheid en esthetiek. Minder voor de hand liggend is misschien het criterium veiligheid. Terwijl dit toch een belangrijke factor is om rekening mee te houden, met het oog op het welzijn van de mensen die een pand betreden.

Om de veiligheid van toegangsoplossingen te vergroten, bestaan er een aantal normeringen die de veiligheidsscore van een deur bepalen. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met verschillende wetten en regels op het gebied van veiligheid van toegangsoplossingen.  

Met welke normeringen en regels moet u rekening houden? En wat moet u ondernemen om aan deze vereisten te voldoen? In dit whitepaper geven we antwoord op deze en andere vragen over de belangrijkste normen, wetten en regels met betrekking tot veilige toegangsoplossingen. Zo leest u over:

  • de invloed van het gebruik en de gebruikers van een pand op de veiligheid;

  • de NEN-EN 16005 voor gebruiksveiligheid van automatische deuren;

  • de Machinerichtlijn voor industriële deuren;

  • de NEN-EN 1634-1 voor brandwerendheid van toegangsoplossingen;

  • de EN 1627 en NEN 5096 voor inbraakwerendheid van toegangsoplossingen;

  • de toegankelijkheid van openbare gebouwen. 

Download nu het gratis whitepaper.