Circulariteit in de praktijk

/AAES/NL/News/2021/criculariteit-losmaakbaarheid.png

Losmaakbaarheid

Als themapartner van de Programmaraad Circulareit van de Dutch Green Building Council (DGBC) hebben wij bijgedragen aan de totstandkoming van dit whitepaper.

Het meetbaar en breed toepasbaar maken van circulariteit in de praktijk is een van de belangrijkste pijlers om tot een circulaire bouweconomie te komen. De programmaraad Circulariteit van DGBC laat zien op welke manier invulling wordt gegeven aan het framework voor circulaire (bestaande) gebouwen. In dit whitepaper laten wij - en de andere themapartners - zien hoe eerste circulaire aspect van circulariteit 'Losmaakbaarheid' wordt toegepast vanuit ons specialisme. 

ASSA ABLOY kijkt als producent van (automatische) deuren, laad- en lossystemen voor ieder gebouw naar deze methodiek op twee niveaus.

Download het Whitepaper Circulariteit in de praktijk - Losmaakbaarheid