Circulaire economie is een kwestie van doen!

Het circulair van je producten, ga daar maar eens aanstaan! Samen met veel andere bedrijven is ook ASSA ABLOY Entrance Systems goed op weg. “Maar we zijn er nog niet. We hebben veel gesproken over circulariteit, maar nu is het tijd om tot actie over te gaan. Daar leren we met onze samenwerkingspartners het meest van, vele kleine stappen leiden tot een grote beweging.”

Het gewoon maar gaan doen is natuurlijk wel wat kort door de bocht. ASSA ABLOY is al decennia actief aan de slag met haar duurzaamheidsbeleid. Iedere vijf jaar worden er nieuwe ambitieuze doelen gesteld en ieder jaar rapporen we over de voortgang in ons sustainability report

Afgelopen oktober sloot ASSA ABLOY Group zich aan bij het Science-Based Targets[vF1]  initiatief om collectief hun uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen substantieel te verminderen. “Wij zijn heel erg trots op dit commitment van onze wereldwijde organisatie en geloven erin dat wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen nodig zijn om daadwerkelijk verschil te maken,” vertellen René Rustenhoven en Anita van der Brugge, die beiden deel uitmaken van de programmaraad van de DGBC [vF2] namens ASSA ABLOY Entrance Systems. “Tegen 2030 halveren we de Scope 1- en Scope 2-emissies in onze eigen activiteiten en stellen we de doelen voor Scope 3-emissiereductie vast voor inkoop en transport, maar ook de uitstoot van onze producten wanneer ze in gebruik zijn door onze klanten. Uiterlijk in 2050 zijn we energieneutraal in de hele waardeketen. We hebben nu twee jaar om onze doelstellingen te ontwikkelen en ze te laten valideren door het initiatieforgaan Science-Based Targets”.  

Om terug te komen op circulariteit van, in dit geval onze overheaddeuren, bijten we ons momenteel vast in het thema losmaakbaarheid[vF3] . Losmaakbaarheid wordt op vaak op gebouwniveau bekeken, maar de methode leent zich ook goed om op productniveau in te zetten. We berekenden de losmaakbaarheidsindex van de overheaddeuren en vergeleken de verschillende producten. Daarnaast onderzoeken we hoe we deze index mee kunnen geven aan de BIM-families, de bestekken en aan het fysieke product middels een QR-code.”. Benieuwd wat losmaakbaarheid en de losmaakbaarheidsindex precies zijn?

Hier is vast ook een pagina over? [vF1] 

Ook even naar hun website linken [vF2] 

eventueel linken naar al bestaande pagina [vF3] 

Afgelopen oktober sloot ASSA ABLOY Group zich aan bij het Science-Based Targets initiatief om collectief hun uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen substantieel te verminderen. “Wij zijn heel erg trots op dit commitment van onze wereldwijde organisatie en geloven erin dat wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen nodig zijn om daadwerkelijk verschil te maken,” vertellen René Rustenhoven en Anita van der Brugge, die beiden deel uitmaken van de programmaraad van de DGBC namens ASSA ABLOY Entrance Systems. “Tegen 2030 halveren we de Scope 1- en Scope 2-emissies in onze eigen activiteiten en stellen we de doelen voor Scope 3-emissiereductie vast voor inkoop en transport, maar ook de uitstoot van onze producten wanneer ze in gebruik zijn door onze klanten. Uiterlijk in 2050 zijn we energieneutraal in de hele waardeketen. We hebben nu twee jaar om onze doelstellingen te ontwikkelen en ze te laten valideren door het initiatieforgaan Science-Based Targets”. 

Om terug te komen op circulariteit van, in dit geval onze overheaddeuren, bijten we ons momenteel vast in het thema losmaakbaarheid. Losmaakbaarheid wordt op vaak op gebouwniveau bekeken, maar de methode leent zich ook goed om op productniveau in te zetten. “We berekenden de losmaakbaarheidsindex van de overheaddeuren en vergeleken de verschillende producten. Daarnaast onderzoeken we hoe we deze index mee kunnen geven aan de BIM-families, de bestekken en aan het fysieke product middels een QR-code.”. Benieuwd wat losmaakbaarheid en de losmaakbaarheidsindex precies zijn? Samen met DGBC-partners Rockwok, AM, Kuijpers, De Vries en Verburg Bouw, ABN AMRO, Alba Concepts B.V. en Deerns Nederland B.V. creëerden we het whitepaper ‘Circulariteit in de praktijk losmaakbaarheid’.

Download het white paper hier rechtstreeks. 

Duurzaamheid zit bij ASSA ABLOY verweven in het ontwerpproces van producten. Aan elk nieuw productontwerp hangt een zogenaamd duurzaamheidskompas. Hierin zie je een score op het gebied van onder andere hergebruik, materiaalgebruik en energieverbruik. Deze score moet altijd beter zijn dan de vorige versie. Zo verzekeren de organisatie zich ervan dat elke nieuw ontwerp beter is dan zijn voorganger.

“We vinden het fantastisch wanneer we samen met klanten en andere marktpartijen projecten kunnen aangaan waarbij we nieuwe oplossingen bedenken, toepassen en meten. Een mooi voorbeeld is uitgeverij DAVO in Deventer,” zegt Anita. “De opdrachtgever Metron Vastgoed wilde serieus aan de slag met het thema circulariteit. Samen met de verschillende bouwpartners hebben we grote stappen gezet richting een ‘hoe het ook zou kunnen’. De secties van de overheaddeuren bestaan uit metaal en polyurethaan. Deze constructie is een verlijming en de materialen zijn hierdoor moeilijk te scheiden. Samen met Metron en onze fabriek in Heerhugowaard hebben we speciaal voor dit project onze panelen uitgevoerd met biobased isolatiemateriaal. Samen met een aantal andere aanpassingen die nodig waren is het resultaat een volledig te recyclen overheaddeur, met een hoge losmaakbaarheidsindex. De komende tijd blijven we het project volgen en regelmatig evalueren we. We onderzoeken momenteel of er opschaling mogelijk is.

 

Door het gewoon te gaan doen, laten we zien dat het kan. We leren onderweg!”