Voorkom stilstand en kosten met een meerjarenbegroting

/global/scaled/3000x1500x0x219x1020x510/AAES-NL-News-2018-Meerjarenbegroting.jpg

Nu al weten wat u over vijf of tien jaar kwijt bent aan het onderhoud van uw toegangsoplossingen? Het kan! Met een meerjarenbegroting voor onderhoud weet u waar u aan toe bent en voorkomt u bovendien onverwachte stilstand of kosten.

Grote kans dat er dagelijks een stroom aan personen, goederen en diensten uw toegangssystemen passeert. Zelfs de meest robuuste deur heeft onderhoud nodig om optimaal te blijven functioneren. Om die reden biedt ASSA ABLOY Entrance Systems onderhoudspakketten aan die een betrouwbare, veilige en duurzame werking van uw toegangssysteem garanderen. 

Brons, zilver, goud: onze servicepakketten

We bieden drie verschillende onderhoudspakketten: BRONZE Service, SILVER Service en GOLD Service. Met de BRONZE Service worden uw systemen regelmatig geïnspecteerd en onderhouden, terwijl u met de SILVER Service daar nog eens dekking voor storingsoproepen tijdens kantooruren bij krijgt. Met de GOLD Service bent u het hele jaar gedekt – dus ook buiten kantooruren – voor onderhoudsbeurten, storingen en materialen tijdens deze werkzaamheden. Onze onderhoudspakketten bieden dus altijd het beste onderhoud, en u kiest zelf hoeveel risico u afkoopt.

De voordelen van een meerjarenbegroting

Het voordeel van een onderhoudspakket is dat u de kosten voor uw toegangssystemen jaarlijks kunt plannen en begroten. We helpen hierbij door het maken van een meerjarenbegroting voor onderhoud. Veel organisaties reserveren budget voor preventief, jaarlijks terugkerend onderhoud en correctief onderhoud aan toegangsoplossingen, bijvoorbeeld bij storingen, schade, meerwerk of vervanging.

Met een meerjarenbegroting kunt u onderhoud van uw oplossingen zo efficiënt mogelijk plannen en correctief onderhoud zoveel mogelijk voorkomen. U krijgt een inschatting van de kosten die worden verwacht gedurende de komende één tot vijf jaar of zelfs de komende één tot tien jaar. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Bij het opstellen van een meerjarenbegroting kijken we naar een aantal belangrijke zaken:

  • Soort toegangsoplossing
    Hoe ziet uw toegangssysteem eruit? Maakt u gebruik van automatische deuren, industriële deuren, snelloopdeuren, laad- en lossystemen of misschien wel een combinatie? Op basis van het type deuren kunnen we bijvoorbeeld een inschatting maken van onderdelen die vervangen moeten worden.
  • Leeftijd van de installatie
    Wat is het bouwjaar van uw toegangsoplossing? Dit is een cruciale vraag, omdat het inzicht geeft in wat u kunt verwachten. Zo kunnen we op basis van het bouwjaar bijvoorbeeld bepalen wanneer een installatie volledig vervangen moet worden.
  • Intensiteit van het gebruik
    Sommige onderdelen van een oplossing zijn slijtagegevoeliger dan andere delen. Denk aan de motor, het verenpakket en – in het geval van overheaddeuren – de kabels. De vervanging hiervan is afhankelijk van de intensiteit waarmee de deur wordt gebruikt. 

Naast bovenstaande zaken wordt ook gekeken naar het laatst uitgevoerde onderhoud aan uw toegangsoplossing, en wordt er een conditiemeting gedaan. Alles om u een stukje zorg uit handen te nemen.

Vond u dit blog interresant? Lees dan ook: