Kennis delen, daar gaat het om

Afgelopen maandag ging het symposium hygiënisch bouwen voor de voedingsmiddelen sector zeker niet over bouwvakkers leren hun handen goed te wassen. Waar het wél om ging, was hoe je in omgevingen waar dat écht nodig is, zo kunt bouwen dat hygiëne en dus voedselveiligheid optimaal tot uitdrukking komen.

Dat voedselveiligheid als thema werd gekozen, kwam niet uit de lucht vallen. Het belang ervan neemt hand over hand toe en op het vlak van wet- en regelgeving staan er komende jaren de nodige veranderingen op til. Daarnaast kent voedselveiligheid ook een sociaal, maatschappelijke kant. Wie voedsel produceert, verwerkt en/of distribueert heeft er maar voor te zorgen dat niemand er ziek van wordt. Geen enkele partij die betrokken is bij de totstandkoming van een gebouw of medeverantwoordelijk is voor de inrichting van een productieproces waar het om voedsel gaat, kan aan zijn verantwoordelijkheid ontkomen als het om hygiëne en voedselveiligheid gaat en zal zijn zaakjes dus goed voor elkaar moeten hebben.

DGA Jos van Vuren nam ons mee in het indrukwekkende verhaal van Koninklijke Schmidt Zeevis, Rotterdam B.V. waar ze inmiddels meer dan een eeuw ervaring hebben met hygiëne en de rol daarvan in het onderscheidend vermogen van het bedrijf.

Geerd Jansen, Directeur bij Brecon en initiator van PP4C, een samenwerkingsverband van bedrijven gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van turnkey Controlled Environment faciliteiten, deelde zijn kennis en ervaring rondom voedsel wet- en regelgeving, het V-Model bij de realisatie van bedrijfsgebouwen in het algemeen en Controlled Environment ruimtes in het bijzonder als ook werden de resultaten van een onderzoek onder de Food productiesector in Nederland en Vlaanderen, gerealiseerd op initiatief van PP4C, besproken.

Alicia Zwanikken en Patricia de Wilde van brancheorganisatie Evofenedex introduceerden de nieuwe Hygiënecode voor de transport- en opslags binnen de foodsector en de uitgangspunten van een correct HACCP systeem. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden werd het belang van dit thema benadrukt en duidelijk uiteengezet.

Hardop nadenken

Plaats van handeling was het gebouw – het schip – van Schmidt Zeevis BV pal aan de A20 in Rotterdam. In dit bedrijf staat het belang van hygiëne en voedselveiligheid geen moment ter discussie en het was dus een prima plek om hardop na te denken over hoe je hygiënisch kunt bouwen op plekken waar het gaat om productie, transport, opslag en verwerking van voedingsmiddelen.    

De dagvoorzitter, René de Monchy faciliteerde de interactie tussen de zaal en het het specciaal voor de gelegenheid samengestelde expertpanel. Zo deelde het panel bestaande uit bovengenoemde sprekers en aangevuld met de expertise van QSHE Manager Henk de Haas van Kuehne + Nagel, Architect Nico Alsemgeest van Alsemgeest Design & Build en Country Manager René Rustenhoven van ASSA ABLOY Entrance Systems hun ervaring en visie vanuit de verschillende invalshoeken.

Al snel werd duidelijk dat een foodbedrijf iets anders is dan een school, een sporthal of een kantoor. Er gelden in elk geval heel ander eisen als het om hygiëne gaat.

Aan de hand van een aantal stellingen waarop live gestemd kon worden, deed de hele zaal met het expertpanel mee aan een interactieve discussie.

In een notendop vinden we dat we ons anders moeten gaan organiseren om tot de beste oplossingen te komen, de uitdagingen liggen op het gebied van kennis, we nieuwbouw verkiezen boven renoveren, er altijd een maatstaf zal zijn als een HACCP, legal de belangrijkste drijfveer is voor optimaliseren van de voedselveiligheid maar we nog veel liever vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid de lat hoog leggen.

 

 

Kennis delen

De belangrijkste boodschap die het publiek meekreeg, is dat als we bereid zijn kennis met elkaar te delen, we niet alleen veel van elkaar kunnen leren, maar ook op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid veel sneller tot werkbare en bewezen effectieve oplossingen kunnen komen. Cruciaal daarbij is om binnen, maar ook buiten, de bouwketen samenwerking te zoeken met partners die echt begrijpen waar het om draait als het om voedsel gaat. Wat dát betreft kan de bouwsector nog veel leren van de farmaceutische industrie die al de nodige stappen gezet heeft als het om hygiëne versus productieprocessen gaat.

Uiteraard was er aan het einde van de middag prima gelegenheid om de topkwaliteit van Koninklijke Schmidt Zeevis B.V. te ervaren. Dat was voor herhaling vatbaar, daar waren we het zeker allemaal over eens!