ASSA ABLOY Duurzaamheidsrapport 2018

/AAES/NL/News/2019/Duurzaamheidsrapport%202018/Duurzaamheidsrapport2018-WEB2.jpg

Duurzaamheid staat al jaren hoog op de agenda bij de ASSA ABLOY Groep. Door sociale en ecologische prioriteiten te stellen, verkleinen we onze impact op het milieu én creëren we kansen voor onze eigen business. We zetten ons continu in om meer te bewerkstelligen met minder middelen. Het verbeteren van de efficiëntie en het nemen van verantwoordelijkheid in de manier waarop we onze middelen en bronnen gebruiken, is dan ook volledig geïntegreerd in onze processen en dragen bij aan betere bedrijfsresultaten.

Duurzaamheid als onderdeel van ons dagelijks werk

Van sourcing tot recycling: duurzaamheid is de drijfveer in alles wat we doen. Lees meer over onze inspanningen.

Ook in 2018 hebben we grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Als het aankomt op health en safety wisten we zowel het aantal ongevallen als de ernst van de ongevallen verder terug te dringen. Ook voor wat betreft ons vijfjarig duurzaamheidsprogramma zagen we positieve resultaten. We wisten ons water- en energieverbruik te verminderen en verlaagden het gebruik van organische oplosmiddelen, door over te schakelen op milieuvriendelijkere oplossingen zoals het gebruik van verf op waterbasis.

Als ASSA ABLOY Groep zien we een sterk stijgende vraag naar duurzame oplossingen. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in groene gebouwen, energiebesparing, minder materiaalverbruik, gezondheidsaspecten voor bewoners en gebruikers en hernieuwbare of gerecyclede materialen. De verschillende openingen in een gebouw kunnen tot wel twintig procent van het energieverbruik beïnvloeden. ASSA ABLOY biedt steeds meer producten met milieuverklaringen, met een focus op zowel energiebesparing als minder gebruik van materiaal en andere bronnen tijdens de productie. Ook hebben we ons duurzaamheidsprogramma geëvalueerd aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wat blijkt? Ons werk is in lijn met deze doelstellingen. Ook blijven we ons inzetten voor de doelstellingen van de VN op het gebied van mensenrechten, arbeid, het milieu en corruptiebestrijding.  

Hoogtepunten Duurzaamheidsrapport 2018

  • We hebben onze materiality-analyse geüpdatet met behulp van input van werknemers, klanten en leveranciers. Het resultaat bevestigt dat we werken volgens de juiste prioriteiten.   

  • De toegenomen focus op health en safety leidde tot een daling van elf procent in het aantal ongevallen.

  • Ons waterverbruik nam af met tien procent gedurende het jaar.

  • Ons energieverbruik daalde met vijf procent gedurende het jaar.

  • Eind 2018 waren er 332 Environmental Product Declarations (EPD’s) geverifieerd en gepubliceerd.

  • We voerden 1.055 audits op het gebied van duurzaamheid uit bij leveranciers in lageloonlanden.

  • Onze Business Partner Code of Conduct werd geüpdatet  met het wereldwijde compliance-programma voor databescherming van de ASSA ABLOY Groep. De Code of Conduct wordt verspreid in 28 talen.

Duurzaamheid en energiebesparing dankzij automatische deuren

De bouwsector is verantwoordelijk voor 39 procent van alle CO₂-uitstoot wereldwijd, volgens het World Green Building Council's Global Status Report uit 2017. Ter vergelijking: dat is bijna twee keer zoveel als de transportsector (22 procent). Niet verrassend, als je bedenkt hoe verwarmings- en koelsystemen werken. Elke keer dat het klimaat in een ruimte wordt verstoord door externe factoren, moeten deze systemen extra hard werken om dit te corrigeren. Gelukkig is er goed nieuws: met behulp van automatische deuren kunnen we dit verbeteren. We vergeten namelijk vaak dat als een deur bijdraagt aan energiebesparing, de energiebesparing van het hele gebouw verbetert. Ontdek meer over hoe automatische deuren de duurzaamheid van een gebouw kunnen verbeteren, in de volgende video.

Meer weten over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid in 2018? Download nu het Duurzaamheidsrapport 2018!