Checklist: voldoet uw pand aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid?

/AAES/NL/News/2019/Checklist%20voldoet%20uw%20pand%20aan%20de%20wet-%20en%20regelgeving%20op%20het%20gebied%20van%20veiligheid%20website.png

Of uw portefeuille nu bestaat uit kantoor- en bedrijfspanden, winkelruimten, wooncomplexen, industriële of logistieke panden, één ding staat vast: als vastgoedeigenaar bent u (deels) verantwoordelijk voor het voldoen aan de huidige wet- en regelgeving omtrent gebouwen. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Als vastgoedeigenaar of -ontwikkelaar is het van belang dat u inzicht heeft in de geldende wetten en regels en dat u kunt rapporteren over de naleving ervan. Met behulp van de volgende checklist weet u op welke wet- en regelgeving u moet letten.

  • EN 16005 voor automatische toegangsoplossingen: wordt er in uw pand gebruikgemaakt van automatische toegangsoplossingen, zoals draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren, balansdeuren of carrouseldeuren? Dan is de EN 16005-norm van toepassing. Deze norm garandeert de veiligheid van personen tijdens het gebruik van toegangsoplossingen, en houdt onder andere rekening met het type gebruiker. Let erop dat uw automatische deuren volgens de EN 16005-norm minstens één keer per jaar moeten worden geïnspecteerd en onderhouden. Ook is het belangrijk dat u een duidelijke checklist paraat heeft waarin de veiligheidsfuncties en -producten van de deur omschreven worden.
  • Machinerichtlijn, PL, SIL voor industriële deuren: veel toegangsoplossingen, veiligheidssystemen en dock levellers in industriële omgevingen moeten voldoen aan de Machinerichtlijn. Onder deze richtlijn vallen honderden Europese normen, waaronder de NEN-EN-IEC 62061, inclusief Safety Integrity Level (SIL), en de NEN-EN-ISO 13849, inclusief Performance Level (PL). Voor industriële toegangsoplossingen en systemen geldt dat u als eigenaar verantwoordelijk bent voor een goede en veilige werking ervan. Gebeurt er iets? Dan is het belangrijk om te laten zien dat u er alles aan hebt gedaan om ongevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren.  
  • NEN 1634 voor brandwerendheid: de NEN 1634-norm stelt onder andere dat toegangsoplossingen gedurende een aantal minuten brandwerend moeten werken. Dit is echter alleen het geval als een deur daadwerkelijk gesloten is. Zorg er daarom voor dat de automatische toegangsoplossingen in uw pand automatisch openen via een automaat, die schakelt met het brandmeldsysteem. Laat uw oplossingen ook regelmatig checken door een goede onderhoudspartij met verstand van de juiste afstellingen en inregelingen.  
  • EN 1627/NEN 5096: ook de beveiliging, en met name de inbraakwerendheid, van een pand is van belang voor vastgoedeigenaren of -ontwikkelaars. U kunt zich baseren op de Europese norm EN 1627 of de Nederlandse NEN 5096 om te bepalen welke inbraakwerende waarde een toegangsoplossing toegewezen krijgt. Voor bedrijfspanden is het belangrijk om te letten op de Resistance Class (RC) of Weerstandsklasse (WK): hoe hoger de klasse, hoe beter een deur is bestand tegen inbraak.  
  • Wet toegankelijkheid openbare gebouwen: naast bovenstaande wetten en regels op het gebied van veiligheid, moeten openbare gebouwen voldoen aan de wet toegankelijkheid voor openbare gebouwen. Dit betekent onder andere dat ze toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ook mensen met een (beperkte) handicap. Geautomatiseerde toegangsoplossingen met sensoren dragen hieraan bij.

Bent u vastgoedeigenaar of -ontwikkelaar? ASSA ABLOY Entrance Systems denkt graag met u mee over de veiligheid van de gebouwen in uw vastgoedportefeuille. Neem contact op via 088 - 059 55 00 of info.nl.entrance@assaabloy.com.