Energiebesparing door het juiste onderhoud van uw toegangsoplossingen

/AAES/NL/News/2019/Energiebesparing%20door%20het%20juiste%20onderhoud%20van%20uw%20toegangsoplossingen%20web.png

Zo’n zes jaar geleden zetten ruim veertig Nederlandse overheidsinstanties, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties hun handtekening onder het Energieakkoord voor duurzame groei. Het doel? Duidelijke afspraken maken over energiebesparing, schone technologie en klimaat, en zo werken aan een groenere toekomst. Het Energieakkoord bevat verschillende afspraken om dit mogelijk te maken. Denk aan het sluiten van kolencentrales en het plaatsen van extra windmolens. Maar ook een toename in duurzaam opgewekte energie en een afname in de uitstoot van broeikasgassen. Verder krijgen alle huizen een energielabel en heeft men afgesproken dat kantoorgebouwen in 2023 minstens energielabel C moeten hebben.

Toegangsoplossingen en energiebesparing 

Het energielabel van een pand geeft aan hoe energiezuinig het is. Goed om te weten, want een energiezuinig gebouw betekent een lagere energierekening, meer comfort voor gebruikers of bewoners en minder uitstoot. Met deze zaken en het Energieakkoord in het achterhoofd, is het voor gebouweigenaren belangrijk om te werken aan het energiezuiniger maken van hun pand. Wist u dat toegangsoplossingen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen?

De rol van toegangsoplossingen bij energiebesparing wordt vaak onderschat. Dan gaat het met name om het gebruik van deuren. Bij het bepalen van de energiebesparing van een gebouw, wordt ervan uitgegaan dat de deuren altijd dicht zijn. Dat is echter vrijwel nooit het geval; deuren gaan regelmatig open en dicht, zeker in drukbezochte omgevingen. Het kan daarom verstandig zijn om het gebruik van een toegangsoplossing onder de loep te nemen om te zien of er mogelijkheden zijn voor energiebesparing. 

Het belang van gedegen onderhoud

Een van de belangrijkste maatregelen voor energiebesparing via uw toegangsoplossingen is het investeren in goed onderhoud. Dat betekent dat er regelmatig onderhoud aan uw deuren plaatsvindt door een gedegen servicepartner. Als het gaat om energiebesparing door onderhoud aan uw toegangsoplossingen kunt u denken aan de volgende zaken:

Optimaliseren van open- en sluitsnelheden

Deuren die onnodig lang openstaan zorgen ervoor dat weersomstandigheden – zoals tocht, wind of regen – meer vat krijgen op uw binnenklimaat. Dit kan resulteren in meer energieverlies en dus hogere stookkosten. Door de open- en sluitsnelheden en de bijbehorende aandrijving van uw toegangsoplossingen regelmatig te laten controleren voorkomt u dit. Bovendien kunt u de snelheden aanpassen naargelang het jaargetijde.

Voorkomen van slijtage

Slijtage door dagelijks gebruik kan grote invloed hebben op de efficiëntie van uw toegangsoplossingen. Door slijtage kunnen deuren na verloop van tijd bijvoorbeeld minder goed sluiten, waardoor u minder controle heeft over tocht. Door regelmatig onderhoud ontdekt u slijtage aan bijvoorbeeld tochtborstels sneller, en kunt u maatregelen nemen zoals het tijdig vervangen van onderdelen. 

Controleren van automatische instellingen

Tijdens het onderhoud is het ook belangrijk de automatische instellingen van uw oplossingen te controleren om te zorgen dat ze optimaal geprogrammeerd zijn en bijdragen aan de activiteiten van uw business. Veel automatische toegangsoplossingen maken gebruik van slimme sensoren om te bepalen of ze wel of niet moeten openen, hoe lang ze moeten openen en hoe ver. Op die manier voorkomt u wederom dat een deur te lang openstaat en er energieverlies optreedt. Het is belangrijk om deze automatisering en sensoren regelmatig te controleren om te zorgen dat ze optimaal werken. 

Modernisering en upgrades

Een onderhoudspartner kan u meer inzicht geven in de mogelijkheden voor energiebesparing door modernisering en upgrades van uw toegangsoplossing. Zo kunnen automatische deuren worden uitgebreid met tochtborstels om energieverlies te voorkomen. Ook voor industriële deuren zijn er veel aanvullende oplossingen – van afdichtingen en shelters tot complete laadhuizen. 

Wilt u ook energie besparen door uw toegangsoplossingen optimaal te onderhouden? Lees meer over onze mogelijkheden voor onderhoud en modernisering. Of neem direct contact met ons op.  

Vond u dit blog interessant? Lees ook: