Goede communicatie: het geheim voor veiligheid in distributie en logistiek

/AAES/NL/News/2019/Blog_header_goede_communicatie_def..jpg

Snelheid, veiligheid en efficiëntie: het zijn drie belangrijke focuspunten voor veel bedrijven in de sector distributie en logistiek. Bij ASSA ABLOY Entrance Systems voegen we daar graag een vierde focuspunt aan toe: communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot snelle, veilige en efficiënte activiteiten en processen – van het aandocken van vrachtwagens tot het bedienen van toegangsoplossingen en het laden en lossen van goederen. Waarom is goede communicatie zo belangrijk? Dit heeft alles te maken met de verscheidenheid aan procedures die bedrijven hanteren. Waar we in het verkeer allemaal dezelfde regels volgen, zien we dat elke organisatie binnen de distributie- en logistiek-sector anders is ingericht als het gaat om veiligheidsprocedures. Wat mag wel en niet? Waar moeten werknemers wel en niet aan de slag? Wanneer mogen vrachtwagens of andere voertuigen wegrijden? Niet gek, want elke site is anders ingericht en maakt gebruik van andere systemen en materialen.

 

Intern en extern verkeersplan

Het vastleggen en duidelijk communiceren van veiligheidsprocedures zorgt ervoor dat iedereen op uw site weet wat er moet gebeuren. Zo voorkomt u onveilige situaties, zoals vrachtwagens die voortijdig wegrijden of deuren die te lang openstaan. Een intern en extern verkeersplan kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Hierin worden uw processen uitgebreid onder de loep genomen. Uit welke onderdelen en ruimten bestaat een site, zowel binnen als buiten, en welke activiteiten vinden er op elke plek plaats? Met welke voertuigen, zoals vrachtwagens of heftrucks, heeft u te maken en welke routes leggen zij af? Welke soorten goederen worden er geladen en gelost, en in welke vorm? En met welke gebruikers heeft u te maken: portiers, vrachtwagenchauffeurs, magazijnmedewerkers? Door bovenstaande zaken in kaart te brengen wordt het mogelijk om procedures vast te leggen voor personen, goederen en voertuigen én uw omgeving in te richten met aanvullende veiligheidsoplossingen.

Aanvullende veiligheidsoplossingen

Naast diverse soorten industriële deuren voor de distributie- en logistiek-sector zijn er veel aanvullende veiligheidsoplossingen, zoals laad- en lossystemen en dockingsystemen, op de markt. Zo voorkomt een automatisch veiligheidssysteem dat er bij het laden en lossen onverwachte bewegingen plaatsvinden, zoals vroegtijdig wegrijden of het wegschuiven van vrachtwagens. Een dock-in-systeem in combinatie met verkeerslichten zorgt ervoor dat chauffeurs eenvoudig en veilig kunnen aandocken bij een laadperron. En handmatige of geautomatiseerde dock levellers zorgen voor een soepele en veilige goederenoverslag tussen voertuigen en het laadperron.  

Het belang van onderhoud

Waar er voor auto’s wettelijk verplichte keuringen gelden in de vorm van bijvoorbeeld APK’s, is dit voor industriële toegangsoplossingen en systemen niet het geval. Toch heeft u te maken met bepaalde vereisten: volgens de Arbowet en Machinerichtlijn bent u als eigenaar bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een goede en veilige werking van uw systemen. Het is dan ook belangrijk om te investeren in regelmatig onderhoud van toegangsoplossingen, laad- en lossystemen en dockingsystemen. Een service checklist speelt daarbij een belangrijke rol. Met behulp van een dergelijke checklist wordt per product of oplossing gekeken naar de status en vervangingsfrequentie van elk onderdeel. Bij een dock leveller zijn dat onder andere de besturingseenheid, het platform, het leveller-frame, de hydrauliek en de elektriciteit. Bij een overheaddeur kunt u denken aan het controleren van het deurblad, de rails, de balancering en de elektrische bediening. Wanneer u een onderhoudscontract afsluit bij een professionele onderhoudspartij bent u verzekerd van regelmatige gedegen controle van uw oplossingen waardoor deze veilig en optimaal blijven functioneren. Vond u dit blog interessant? Lees ook: