Hoe verbeter ik de gebruiksveiligheid van automatische toegangsoplossingen?

/AAES/NL/News/2019/Hoe%20verbeter%20ik%20de%20gebruiksveiligheid%20van%20automatische%20toegangsoplossingen.jpg.png

Automatische toegangsoplossingen krijgen dagelijks grote stromen aan personen te verwerken. Belangrijk daarbij is dat mensen de deur niet opmerken. Dat betekent vooral dat men geen hinder van de toegangsoplossing ondervindt; het moet een veilige doorgang zijn. Om optimale gebruiksveiligheid van automatische toegangsoplossingen te garanderen, spelen risicoanalyse, inrichting en onderhoud een belangrijke rol. We leggen uit waarom.

 

Risicoanalyse van het type gebruiker

Gebruiksveiligheid van een automatische toegangsoplossing begint bij een gedegen risicoanalyse. Daarbij is het vooral belangrijk om te kijken naar het type gebruiker van de deur. De Europese EN 16005-norm voor gebruiksveiligheid van automatische deuren maakt hierbij onderscheid in verschillende gradaties. In veel omgevingen, zoals winkelcentra of wooncomplexen, zal er sprake zijn van gebruikers die een normale afspiegeling van de maatschappij vormen. In dat geval is de kans op aanstoten door een automatische deur laag, waardoor er – naast de standaard hoge veiligheidseisen – geen extra sensoren nodig zijn. Een toegangsoplossing kan dan bijvoorbeeld op low energy-niveau worden ingeregeld, waardoor een gecontroleerde schuif- of draaibeweging ontstaat.

Er zijn echter ook bepaalde omgevingen, zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken of kinderdagverblijven, waar u te maken heeft met zogenaamde kwetsbare gebruikers als ouderen, kinderen of mindervaliden. Voor deze gebruikers is het belangrijk dat er extra veiligheid gewaarborgd wordt. Hier geldt dan ook de EN 16005 voor kwetsbare gebruikers. Dit betekent bijvoorbeeld dat er extra sensoren worden toegepast die botsingen voorkomen.

Keuze voor type sensoren

Waar men vroeger gebruikmaakte van standaardsensoren ingesteld op een vaste openstand, zien we tegenwoordig slimmere sensoren. Deze kunnen sneller reageren en anticiperen op bewegingen, waardoor u niet alleen de veiligheid verbetert, maar ook voorkomt dat deuren onnodig lang openstaan. Dit komt tevens het binnenklimaat ten goede.

Toegangsoplossingen die voldoen aan de EN 16005 voor kwetsbare gebruikers zijn voorzien van extra veiligheidssensoren. Bij automatische schuifdeuren zijn deze sensoren vaak direct aan de automaat van de deur gekoppeld. Ze laten de automaat continu weten dat deze op de juiste manier functioneert. Indien dit niet het geval is, zal de automaat reageren door een storing te geven. Afhankelijk van de instellingen zullen de deuren dan bijvoorbeeld automatisch open blijven staan om een vluchtweg te creëren, totdat de storing is verholpen.

Ook als het gaat om automatische draaideuren zijn er verschillende soorten veiligheidssensoren, bijvoorbeeld in de vorm van een sensorbalk over de volledige breedte van het bovendeurblad. Deze sensoren controleren op aanwezigheid van objecten tijdens het draaien van de deur, en stoppen indien nodig automatisch. Omgevingen zoals een kinderdagverblijf zijn daarnaast gebaat bij extra scharnierbeveiligingen, hierbij worden de scharnieren afgedekt om zo inklemgevaar te voorkomen. Als er geen ruimte is voor een sensorbalk of u juist de combinatie met scharnierbeveiliging wilt maken, dan zijn er zogenaamde lasersensoren. Deze worden in de hoeken van de toegangsoplossing bevestigd en scannen zo de volledige deur én de scharnieren op aanwezigheid van objecten. Omdat de lasersensoren minder aanwezig zijn op de deur, levert dit een rustiger beeld op.

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Blijkt uit de risicoanalyse dat er veel mindervalide personen – zoals rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn – gebruikmaken van een toegangsoplossing, dan zijn aanvullende veiligheidsopties mogelijk. Dit geldt met name voor automatische tourniquetdeuren. Voor dit type deuren zijn de mogelijkheden voor sensoren en sensorlijsten uitgebreider, waarbij het formaat en de rotatiesnelheid een rol spelen. Ook kunt u denken aan een knop op hoogte van de rolstoelgebruiker waarmee hij of zij de rotatiesnelheid tijdelijk kan verlagen. In het geval van mensen met een visuele beperking is het visualisatieaspect belangrijk, met name bij glazen deuren. Denk aan de keuze voor glas of bestickering die contrasteren met de achtergrond, zodat de deur goed zichtbaar is. Voor veel openbare gebouwen, zoals stadskantoren, gemeentehuizen, grote winkelcentra of musea, zijn dit soort aanpassingen een belangrijke vereiste voor veiligheid en toegankelijkheid.

Profielen voor volledige dagopeningbreedte

Als het gaat om automatische schuifdeuren, geldt het voorkomen van inklemgevaar niet alleen voor de dagopening van de deur, maar ook voor de zijkanten, als de deur openschuift. De plek waar de deur naartoe schuift wordt ook door sensoren gecontroleerd op aanwezigheid van objecten. Bij reguliere schuifdeuren geldt dat de deurvleugels niet volledig mogen openschuiven, maar gedeeltelijk in de dagopening moeten blijven staan. Dit om vinger-inklemgevaar aan de dagkanten te voorkomen. De profielen van de automatische schuifdeuren van ASSA ABLOY Entrance Systems zijn zo ontwikkeld dat er geen vinger-inklemgevaar kan ontstaan en de deuren een volledige dagopeningbreedte bieden, gelijk aan de dagopening van het kozijn. Dit betekent dat de schuifdeur niet alleen voldoet aan de veiligheidsnormen, maar ook volledig openschuift, om een optimale doorgang te bieden.

Tijdig onderhoud en modernisering

De EN 16005 schrijft periodiek onderhoud aan automatische deuren voor, ten minste één keer per jaar. Volgens de specificaties van de norm dient dit onderhoud uitgevoerd te worden door een bevoegd bedrijf, dat tevens een logboek bijhoudt over het systeem. Belangrijk hierbij is dat uw onderhoudspartij verstand heeft van de juiste afstellingen en inregelingen van de toegangsoplossingen en bijbehorende sensoren, zodat veiligheid gewaarborgd blijft. Ook modernisering is belangrijk om gebruiksveiligheid te garanderen. Veel toegangsoplossingen van vóór 2013 zijn namelijk niet gemoderniseerd, waardoor er geen veiligheden zijn toegepast op de deurinstallaties. Het is zaak om deze deuren te upgraden naar de laatste technologie. Hoe? Dat hangt af van factoren als de leeftijd van de automaat, de mate waarin de deur wordt gebruikt en het historische onderhoud. Op basis van deze informatie kunt u ervoor kiezen om deuren compleet te vervangen of bijvoorbeeld de automaat, het interne systeem of de veiligheidssensoren te moderniseren.

Vond u dit blog interessant? Lees ook: