Welke toegangsoplossing voor voetgangers is het meest (kosten)efficiënt in welke omgeving?

/global/scaled/1567x833x0x58x760x-1/AAES-NL-News-2019-RD200-3 klein.jpg

Met een mooie entree van uw gebouw kunt u echt een statement maken. Maar behalve uitstraling is ook kostenefficiëntie van groot belang. Zeker nu aannemers niet meeralleen de bouw, maar steeds vaker ookhet onderhoud van het pand voor langere tijd aangaan. Dat betekent dat hoe duurzamer er gebouwd wordt, hoe kostenefficiënter het onderhoud is. En ook als u een nieuwe toegangsoplossing voor een bestaand gebouw zoekt, is het zaak na te gaan welke toegangsoplossing het meest kostenefficiënt is in een bepaalde omgeving. Die kostenefficiëntie zit ‘m enerzijds in het juiste systeem en ontwerp en anderzijds ook in de juiste service.

Verschillende typen automatische deuren

Allereerst: welke typen automatische deuren voor personenverkeer zijn er zoal? ASSA ABLOY Entrance Systems onderscheidt er vier: schuifdeuren, draaideuren, tourniquetdeuren en hermetische deuren, waarbij sommige geschikt zijn voor de buitenschil van het pand en andere juist ook voor inpandig gebruik. En ook binnen deze productgroepen zijn weer verschillende variaties mogelijk.

De juiste service

Daarnaast is de juiste service van grote invloed op de kostenefficiëntie van een toegangsoplossing. In Nederland zijn we steeds meer bezig met duurzaamheid en circulariteit. Binnenkort zijn alle betrokkenen bij de bouw van een pand – van opdrachtgever en architect tot aannemer en onafhankelijk onderhoudsbedrijf – verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de materialen die gebruikt zijn. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht van welke materialen er bijvoorbeeld over veertig jaar nog bruikbaar zijn. Het onderhoud is hier vervolgens heel precies op af te stemmen, waardoor ook de kosten heel beheersbaar zijn. Service is dan ook al erg belangrijk bij het ontwerp van een entree.

Drie aandachtspunten

Hoe kiest u nu de meest kostenefficiënte toegangsoplossing voor een omgeving? Het is raadzaam in ieder geval de volgende drie punten in het achterhoofd te houden.

  • De (verwachte) gebruiksfrequentie. In de ene omgeving moet een deur een paar keer per uur open, in de andere een paar keer per minuut. En soms verloopt het personenverkeer juist in pieken. Wie inzicht heeft in hoe vaak een deur gebruikt wordt, kan het juiste type deur kiezen – een schuifdeur kan bijvoorbeeld een hoge capaciteit aan. Daarnaast is het onderhoudscontract daarop af te stemmen: hoe meer de deur gebruikt wordt, hoe meer onderhoud er nodig is. Alleen zo zijn storingen zo veel mogelijk te voorkomen – iets wat zeker terug te zien is in de kosten.
  • Scheiding van binnen- en buitenklimaat. Over het algemeen geldt dat een deur zo min mogelijk open moet staan. Dat betekent immers dat er zo min mogelijk verwarmde of gekoelde lucht van binnen naar buiten verdwijnt. Een tourniquetdeur lijkt dan de meest voor de hand liggende keuze. Maar ook een goed ontworpen sluis tussen twee automatische draai- of schuifdeuren kan de juiste oplossing zijn. Zo valt een hoop energie en dus kosten te besparen. Daar komt bij dat een comfortabel en stabiel binnenklimaat productiviteitverhogend werkt. Overigens levert snel openen en sluiten van een automatische deur geen gevaar op voor voetgangers, aangezien de deur dan is uitgerust met extra beveiligingssensoren.
  • Connectiviteit. Automatische deuren kunnen door nieuwe technologieën via een module worden aangesloten op een beheersysteem. Hiermee kunnen allerlei relevante zaken worden gemonitord. Voordeel hiervan is dat preventief onderhoud, net als bij een auto, gerelateerd kan worden aan het gebruik. Ook zijn eventuele storingen vroegtijdig te herkennen en voorkomen.

De eisen van verschillende omgevingen

Behalve deze algemene aspecten, heeft elke branche haar eigen uitdagingen. We noemen hier een aantal voorbeelden.

Retail

Een van de uitdagingen waar retailers mee te maken hebben, is aanrijschade. Winkelkarren die tegen de deur aanstoten, vragen om een robuuste deur en om extra onderhoud. Daarnaast zijn winkels die voedsel verkopen onderhevig aan strenge wetgeving: worden er muizenkeutels aangetroffen, dan is de kans groot dat de zaak gesloten moet worden – een enorme kostenpost. Een toegangsoplossing die ongedierte tegenhoudt, is dan een must.

Scholen

Scholen kennen typische pieken. Tussen acht en negen uur ’s ochtends komt er bijvoorbeeld een groot aantal leerlingen tegelijk het gebouw binnen. Vaak kiezen scholen dan ook voor een tourniquetdeur, omdat daarmee een snelle doorstroom mogelijk is. Bovendien is hiermee het binnenklimaat goed te beheersen. Een schuifdeur daarentegen is kwetsbaarder: als jongeren ertegenaan lopen, ontstaat er een storing, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Ook zal een schuifdeur tijdens de verkeerspieken continu open blijven staan, waardoor het binnen- en buitenklimaat slecht gescheiden worden.

Zwembaden

Bij zwembaden is een heel andere flow van mensen van toepassing. Hier zijn de bezoekers veel meer verspreid over de dag. Daarnaast is in een zwembad de binnentemperatuur vaak veel hoger, wat een goede scheiding tussen binnen- en buitenklimaat essentieel maakt. Hier zien we dan ook dat een tourniquetdeur een groot verschil kan maken in kostenefficiëntie.

Hotels

Steeds meer hotels kiezen ervoor niet meer 24/7 receptionisten achter de balie te hebben. Gasten willen echter wel altijd kunnen inchecken of na een gezellige avond in de stad naar hun kamer gaan. Hier kan de juiste toegangsoplossing uitkomst bieden. Met een beveiligde automatische tourniquet- of schuifdeur kan een hoteleigenaar zorgen dat gasten zichzelf binnenlaten en zo besparen op personeel. Daarnaast is zo’n deur te koppelen aan het gebouwbeheersysteem, waardoor bijvoorbeeld de verlichting reageert op wie er binnenkomt. Alleen de gang waar de gast zijn kamer heeft, hoeft dan verlicht te worden.

Welke oplossing het meest kostenefficiënt is, is dus heel specifiek. Wilt u advies over wat het best bij een situatie past? Neem dan contact op met ASSA ABLOY Entrance Systems via 088 - 059 55 00 of info.nl.entrance@assaabloy.com. We kijken graag met u mee.

ASSA ABLOY Entrance Systems streeft naar optimale ondersteuning van alle partijen binnen de bouwkolom, zoals architecten. Bezoek onze pagina Design en specificatie en ontdek hoe we u ondersteunen met BIM-objecten, pdf- en DWG-tekeningen, EPD’s, productspecificaties en Design Guides.