Waarom de juiste deur voor een controlled environment zo belangrijk is

/AAES/NL/News/2020/Waarom%20de%20juiste%20deur%20voor%20een%20controlled%20environment%20zo%20belangrijk%20is.jpg.png

Wie werkzaam is in de manufacturing zal ongetwijfeld bekend zijn met de term ‘controlled environment’. Van productie- tot ontwikkelingsbedrijf: steeds vaker is er sprake van een gecontroleerde omgeving waarin werkzaamheden worden verricht onder specifieke omstandigheden. Toch is de term controlled environment zeer breed en kan de omschrijving van toepassing zijn op verschillende omgevingen: van de farmaceutische industrie en laboratoria, tot de foodsector en cold storage, en industrieën zoals hightech, semiconductor en automotive. Welke specifieke eisen worden aan deze omgevingen gesteld? Wat is de rol van een deur hierbij? En waarom is het zo belangrijk dat voor elke omgeving de juiste toegangsoplossing wordt gekozen?

Specifieke eisen aan controlled environments

Een controlled environment kent verschillende vormen, maar de gemeenschappelijke deler is het idee van een gecontroleerde omgeving, waarin de klimatologische omstandigheden, zoals temperatuur, luchtkwaliteit, relatieve vochtigheid en druk, kunstmatig gereguleerd worden. Op die manier wordt binnen deze omgeving een specifiek ingestelde klimatologische toestand stabiel gehouden.

In de farmaceutische sector en in laboratoria worden hoge eisen gesteld aan productieprocessen, onder andere door de Good Manufacturing Practice (GMP). In deze sectoren wordt er gebruikgemaakt van een controlled environment, zoals een cleanroom, als men bijvoorbeeld werkt met bacteriën. In zo’n geval is het belangrijk dat er geen stoffen ontsnappen uit de ruimte. In de ruimte is daarom sprake van onderdruk, waarbij eventuele lucht naar binnen wordt gezogen zodra de deur van de ruimte wordt geopend. Een toegangsoplossing moet zo’n ruimte zo goed mogelijk afsluiten om de onderdruk gecontroleerd te houden. Daarnaast moet de omgeving – en dus de deur – eenvoudig schoon te houden zijn. Reiniging gebeurt vaak met agressieve middelen zoals chloor of peroxide, waardoor een toegangsoplossing uit bepaalde materialen moet bestaan die hiertegen bestand zijn, zoals aluminium of roestvrijstaal.

In de foodsector en bij cold storage is het juist belangrijk om bacteriën buiten de deur van de ruimte te houden. Besmetting met ziekteverwekkers verspreid door mens of ongedierte moet voorkomen worden, voedselbereiding, opslag en transport moeten op de juiste temperatuur gebeuren en er moeten veilige grondstoffen en schoon water worden gebruikt. Bedrijven in deze omgevingen moeten voldoen aan strenge hygiëne-eisen, voedselveiligheidssystemen en certificeringen. Bijvoorbeeld de FSSC 22000, gebaseerd op de ISO 22000 met HACCP in combinatie met ISO 9001, ISO 14001, ISO 55000 en ISO 45000. De FSSC 22000 schrijft echter niet voor waar de toegangsoplossingen aan moeten voldoen. De richtlijn van de European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), doet dat wel. Deze richtlijn biedt praktische handvatten voor het ontwerpen van hygiënische productiefaciliteiten.

In industrieën zoals hightech, semiconductor en automotive is het voorkomen van stofdeeltjes in een ruimte een grote uitdaging. Waar deze stofdeeltjes in de farmacie, laboratoria of foodsector vooral worden gezien als bacteriedragers, vormen ze in hightechindustrieën een risico omdat ze machines, maar ook producten zoals microchips, kunnen vervuilen. De luchtkwaliteit moet dus optimaal gemonitord en beheerst worden. In zo’n geval kan er bijvoorbeeld met overdruk worden gewerkt, waarbij eventuele lucht naar buiten wordt gedrukt zodra de deur van de ruimte opent, zodat er geen vervuilde lucht van buiten naar binnen komt. De ISO 14644 richt zich op de luchtzuiverheid in cleanrooms en andere gecontroleerde omgevingen en beschrijft onder andere hoe organisaties de prestaties van een cleanroom op dit gebied kunnen meten.

De rol van toegangsoplossingen

Om welke omgeving het ook gaat, in een controlled environment draait het om het bewaken van luchtkwaliteit, klimaat, hygiëne en veiligheid. De deur van een ruimte heeft hier altijd invloed op, want ze vormt de overgang tussen de gecontroleerde en niet-gecontroleerde omgeving. Het is daarom cruciaal om de juiste oplossing te kiezen, onder andere vanwege onderstaande punten.

  • De juiste deur verkleint het risico op contaminatie van producten. Van bacteriedragende deeltjes tot stofdeeltjes, ze vormen een risico voor de kwaliteit van producten. Dit geldt ook als de temperatuur of druk in een ruimte niet correct geregeld is. Met de juiste toegangsoplossing worden dergelijke risico’s zoveel mogelijk uitgesloten, wat de kans op contaminatie van producten verkleint.
  • De juiste deur verkleint het risico op menselijke fouten. Het gedrag in een controlled environment is erg belangrijk. Menselijk falen is een groot risico voor veel productieprocessen. Zo bestaat het risico dat gebruikers de deur van de ruimte open laten staan. Een zelfsluitende deur met sensoren voorkomt dit en kan het bovendien detecteren als het niet mogelijk is om de deur te sluiten, en vervolgens alarm slaan.
  • De juiste deur verkleint het benodigde onderhoud. Een deur is een bewegend onderdeel en is daarom altijd onderhevig aan slijtage. Onderhoud aan de deur is dus noodzakelijk om optimaal te functioneren. Voor een controlled environment is het echter ook belangrijk dat alle activiteiten op de juiste wijze blijven verlopen. Het stilleggen van werkzaamheden voor onderhoud aan de deur is niet wenselijk en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Een toegangsoplossing die is afgestemd op het specifieke gebruik van een ruimte, heeft minder onderhoud nodig.
  • De juiste deur verkleint het risico op downtime. Als de toegang van een gecontroleerde ruimte defect is, kan de ruimte niet worden gebruikt. Dat is niet wenselijk gezien de hoge exploitatiekosten van een controlled environment, maar ook vanwege de mogelijkheid dat productie stil komt te liggen. Bovendien zal een controlled environment die stil heeft gelegen, vaak opnieuw gevalideerd en schoongemaakt moeten worden. Het is dus zaak dat de deur zo min mogelijk downtime vertoont.
  • De juiste deur draagt bij aan energiebesparing. Als een toegangsoplossing niet goed sluit, is er bij een controlled environment al snel sprake van luchtdrukverlies, temperatuurwisselingen of veranderingen in luchtvochtigheid. Het systeem moet harder gaan werken om het binnenklimaat te beheersen, wat resulteert in hogere energiekosten. Een deur met de juiste afdichtingen en aangepaste open- en sluitsnelheden zorgt voor optimale klimaatbeheersing en verlaagt zo energiekosten.  
  • De juiste deur draagt bij aan hygiëne. Een deur die is afgestemd op het specifieke gebruik in een ruimte is makkelijk schoon te houden. De EHEDG-richtlijn geeft informatie over het hygiënisch ontwerpen van gebouwen voor voedselverwerkende bedrijven en besteedt daarbij ook aandacht aan de materialen en schoonmaak van deuren. Zo moeten deuren voor controlled environments het liefst glad zijn, zonder terugliggende onderdelen zoals glazen ramen. Er mag geen sprake zijn van naden, kieren of holle ruimtes waarin vuil zich kan ophopen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de deurplaten van de deurklink verzonken moeten zijn en dat er geen opstaande randen mogen zijn om de deur af te sluiten. Qua materiaal zijn aluminium, roestvrijstaal of plexiglas interessant, omdat deze makkelijk schoon te houden zijn.  

U ziet: elke gecontroleerde omgeving is anders, en toegangsoplossingen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de kwaliteit van een controlled environment. ASSA ABLOY Entrance Systems denkt graag mee over de juiste oplossing voor elke omgeving – van farma tot food en van hightech tot automotive. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Vond u dit blog interessant? Lees ook: