Prestatieladder Socialer Ondernemen omdat iedereen ertoe doet

/AAES/NL/News/2022/Banner%20PSO.png

Sociaal ondernemen zit in ons DNA. Het PSO-certificaat laat ons dat duidelijker dan ooit zien. Hoewel sociaal ondernemen altijd al een belangrijk onderdeel was van ons duurzaamheidsbeleid, hebben we dat samen met PSO-Nederland nu ook meetbaar gemaakt. Het PSO-certificaat toont aan dat wij, meer dan gemiddeld, bezig zijn met het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen binnen ons eigen team maar ook samen met onze partners

PSO, wat is dat eigenlijk?

De PSO, oftewel, de Prestatieladder Socialer Ondernemen, is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. De landelijke norm waarmee organisaties aantonen in welke mate ze sociaal ondernemen. Sociaal ondernemerschap richt zich erop om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan het werk te helpen. Een sociale onderneming heeft meer mensen dan gemiddeld in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt en onderneemt meer activiteiten om ook ketenpartners te stimuleren om socialer te ondernemen.

Een afstand tot de arbeidsmarkt zit in onverwachte hoeken

In het algemeen praten we over een afstand tot de arbeidsmarkt als je, om wat voor een reden dan ook, voor een langere tijd niet aan het werk komt. Naast de voor de hand liggende redenen als een fysieke of mentale beperking, zijn er veel meer gevallen waarin sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan 55-plussers, mensen die voor een langere tijd ziek thuis zitten, of vluchtelingen met een mooie opleiding die alleen maar een kans nodig hebben. Veel mensen ervaren bij voorbaat al een drempel om te solliciteren want ‘ik voldoe toch niet aan het gevraagde profiel’. Vaak volledig onterecht.

De PSO biedt ruimte voor ontwikkeling

Binnen het PSO-keurmerk zijn vier prestatieniveaus:

 • de Aspirant-status
 • trede 1
 • trede 2
 • trede 3

Waar de aspirant-status aantoont dat een onderneming de intentie heeft om socialer te ondernemen, is trede 3 het hoogst haalbare niveau. Met ASSA ABLOY Entrance Systems zijn we ‘gekeurd’ op trede 1 en hebben de ambitie om de komende jaren door te stromen naar trede 2 en uiteindelijk trede 3.

Van nature een sociale onderneming

Sociaal ondernemerschap betekent dat ASSA ABLOY Entrance Systems haar mensen altijd centraal stelt. Dit uit zich op de volgende manier:

 • Mensen staan centraal: we werken hard aan een prettige werkomgeving voor iedereen.
 • Mens boven functie: we richten ons op het vinden van de juiste werkzaamheden voor iedereen, los van functieomschrijvingen.
 • Leren centraal: iedere werknemer krijgt de kans om door te leren en zich te blijven ontwikkelen, alleen zo blijven wij koploper.
 • Wij zijn een erkend leer-werkbedrijf: zo geven we jongeren uit het praktijkonderwijs de mogelijkheid om bij ons te leren en hopen we ze klaar te stomen voor een plek binnen ASSA ABLOY.
 • Sociale inkooprelaties: we stimuleren onze samenwerkingspartners om ook socialer te ondernemen.
 • Plan van aanpak: om ook in de toekomst een fijne werkomgeving te kunnen garanderen.

Dit alles gebeurt binnen ASSA ABLOY Entrance Systems al jaren. Het PSO-certificaat is dan ook een mooie bevestiging dat wij al jaren op de goede weg zijn. Daarnaast geeft het ons handvatten om dit vast te houden richting de toekomst.

 

Koploper op het gebied van duurzaamheid, nu en in de toekomst

In onze branche, lopen wij al jaren voorop op het gebied van duurzaamheid en daarmee sociaal ondernemerschap. Om ook in de toekomst koploper te blijven, richten wij ons met de volgende activiteiten, op het behalen van de volgende trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen:

 • Bewustwording bij ketenpartners: door onze grootste inkooppartners te stimuleren socialer te ondernemen en bij de selectie van nieuwe inkooppartners sociaal ondernemerschap mee te nemen in de keuze.
 • De drempel verlagen om te solliciteren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: door vacatures nadrukkelijker onder de aandacht te brengen bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ‘de deur open te zetten’.
 • Job carving: het in kaart brengen van werkzaamheden die de werknemer afleiden van het daadwerkelijke doel van de functie. Deze werkzaamheden kunnen we naar (nieuwe) collega’s verleggen die deze activiteiten wel graag uitvoeren. Dit kunnen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn.
 • Leerwerktrajecten consistenter vormgeven: waarbij we de focus leggen op het behouden van studenten na het afronden van de opleiding.

Inclusiviteit is de standaard

Hoewel wij trots zijn op ons keurmerk, willen wij benadrukken dat sociaal ondernemerschap voor ons al heel normaal is. Dit keurmerk benadrukt dat wij meer werknemers dan gemiddeld in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt (direct en indirect). Dat is mooi maar stiekem ook een beetje gek. Wij hebben ons immers gericht op het zoeken van de juiste mensen. Mensen die passen binnen de cultuur van ASSA ABLOY en hun werk met plezier uitvoeren. Het wel of niet hebben van een afstand tot de arbeidsmarkt is hierin helemaal niet relevant.