Trees for All realiseert ASSA ABLOY bossen

/AAES/NL/News/2022/Teamfoto_Boomplantdag.jpg

Al vanaf begin 2020 werken wij samen met Trees for All. Trees for All plant bomen aan over de hele wereld. Specifiek voor ons, doen ze dat in Overijssel en Vietnam. Met de aanplant van deze zogenoemde ASSA ABLOY bossen dragen wij een steentje bij aan het verbeteren van onze leefomgeving.

Compensatie tot we energieneutraal kunnen bouwen  

ASSA ABLOY heeft zich gecommitteerd aan de Europese klimaatdoelstelling om uiterlijk in 2050 volledig emissieloos te opereren. Daarmee dragen wij bij aan de doelstelling op de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Om dit te realiseren hebben wij ons gecommitteerd aan de Science Based Targets 

Deze lange termijn doelstellingen zijn prachtig, we werken er dan ook hard aan om ze te halen. Toch betekent dit dat we op dit moment nog niet zover zijn dat we energieneutraal bouwen en onderhouden. Denk alleen al aan alle kilometers die onze servicemonteur nog maken, ondanks onze slimme tools om ook op afstand service te verlenen. Om de uitstoot die we hiermee veroorzaken zoveel mogelijk te compenseren, zorgt Trees for All samen met ons voor de aanplant van nieuwe bossen. 

Bossen in Overijssel en Vietnam 

Wij vinden het belangrijk om direct iets terug te geven aan de landen waarin we opereren en waar we onze materialen vandaan halen. In het geval van ASSA ABLOY Entrance Systems is dat in uiteraard in Nederland maar ook in Vietnam. In beide landen staat in de loop van 2022 dan ook een waar ASSA ABLOY bos! 

Met deze bossen compenseren we een stuk van onze CO2-uitstoot én dragen we bij aan het verbeteren van de leefomgeving. Zeker in Vietnam is de impact groot. De aan te planten bossen zorgen daar voor het vasthouden van duinzand en daarmee het voorkomen van overstromingen. Ook in Nederland leveren de bossen een significante bijdrage aan het verbeteren van onze leefomgeving en die van dieren. Zo hopen wij, ondanks onze impact op de leefomgeving, een steentje bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor de generaties na ons! 

Nog een stap verder 

Als partner van Trees for All doneren we niet alleen geld maar zetten samen met de medewerkers van Trees for All de schop in de grond tijdens onze boomplantdag. Met een team van ongeveer 10 collega’s stropen we de mouwen op en zetten de bomen daadwerkelijk in de grond. Zo leveren onze collega’s een heel tastbare bijdrage aan het verbeteren van onze leefomgeving. 

Doe je mee? 

Alle klanten van ASSA ABLOY Entrance Systems dragen indirect natuurlijk ook bij aan dit bos. Maar hoe mooi is het om ook zelf een concrete bijdrage te leveren? Onze CEO Ralf de Ruijter daagt al onze partners maar ook concullega’s uit om volgend jaar met ons de schop te pakken en weer een nieuw stuk bos aan te planten!