Hoe innovatiekracht je verder brengt

/AAES/NL/About-Us/Powering%20doors.%20Empowering%20people./4.jpg

Ralf de Ruijter

Centraal in mijn loopbaan staan gebouwgebonden installaties. Dus toen ik ruim drie jaar geleden bij ASSA ABLOY Entrance Systems kwam, was de branche mij al bekend. Als business unit manager ben ik eindverantwoordelijk voor dat deel van het bedrijf – zo’n 260 mensen – dat automatische deuren voor voetgangers maakt. Dagelijks bedienen we samen meer dan achtduizend klanten. Mijn belangrijkste missie? Ervoor zorgen dat er over tientallen jaren nog steeds zo’n prachtig bedrijf staat, dat waarde toevoegt voor onze klanten.

"Ik ben er ontzettend trots op dat er zoveel innovaties ontstaan bij onze mensen".

Innovatie, beveiliging, comfort, veiligheid en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden met onze organisatie. Ze geven ons richting, maken ons uniek en laten zien hoe wij van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten, partners en eindgebruikers. Zelf vind ik innovatie een van de belangrijkste. Want als je als organisatie niet innoveert, kom je ook niet verder. Ik moedig al onze mensen daarom aan om met ideeën te komen, ze uit te proberen en verder te kijken als het toch niet lukt. Ik ben er ontzettend trots op dat er zoveel innovaties ontstaan bij onze mensen.

Voor mij is innovatie: invulling geven aan de wensen van onze klanten. Door goed te begrijpen wat de klant zoekt, zijn we in de markt vaak de eerste met iets nieuws. Zo ook met het verlenen van service op afstand. De ontwikkeling daarvan raakte door de coronacrisis in een stroomversnelling. Onze servicespecialisten kijken via software mee op de smartphone of tablet van de klant en geven aanwijzingen. Zo losten we al meer dan 25 procent van alle storingen via dit team op afstand op. En door de dienst nog efficiënter te maken, gaan we voor 50 procent over vijf jaar. Daarnaast werken we met QR-codes op onze deuren. Bij een storing scant de klant de code en onze monteurs weten precies om welke deur in het gebouw het gaat. Een vervangen batterij, een storing – alles wordt via de QR-code geregistreerd, zodat alle informatie over die deur altijd voorhanden is en we efficiënte service verlenen.

En zo blijven we door innoveren. Voor de toekomst heb ik bijvoorbeeld ook mijn pijlen gericht op duurzaamheid. Ik zet me er graag voor in om ASSA ABLOY Entrance Systems voor een heel groot deel circulair te maken. Zo blijven we dankzij onze innovatiekracht voortdurend in beweging.

Powering doors. Empowering people. Dat is waar het bij ASSA ABLOY Entrance Systems om draait. Door automatisering van deuren ondersteunen we klanten op het gebied van innovatie, beveiliging, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Zo verbeteren we samen het dagelijks leven van gebruikers.