Geslaagde pilot met intelligente duurzame winkeldeur

43% energiebesparing en behoud van bezoekersaantallen, dat was de conclusie van het onderzoek dat Cauberg-Huygen in opdracht van Senternovem uitvoerde naar de toepassing van een duurzame automatische schuifdeur bij winkels.

Winkeliers hanteren vaak een ‘open-deur-filosofie’ m.b.t. de verkoopvan hun producten: men verwacht dat een geopende deur meer klanten trekt dan een gesloten deur. Het open staan van de entree gaat echter ten koste van het energieverbruik. Een intelligente entreevoorziening in de vorm van een automatische schuifdeur met intelligent schakelend luchtgordijn zou een geschiktcompromis kunnen zijn tussen energiebesparing en verkoopfilosofie.

Geen vergunning nodig

Ten behoeve van het onderzoek is in een DA drogisterij in Amsterdam het energiegebruik en het klantgedrag onderzocht in een situatie met een traditionele open pui en een nieuwe pui met eenintelligente entreevoorziening. De entreevoorziening bestaat uit een automatisch openende telescoopdeurin combinatie met een luchtgordijn dat alleen actief is bij een geopende deur. De telescoopdeur is achter de bestaande pui geplaatst, waardoor de buitengevel intact blijft en er geen vergunningen nodig zijn voor de plaatsing.

43% energiebesparing

Het energiegebruik is onderzocht op basis van de vaste gas- en elektrameters van het nutsbedrijfen een aantal tussenmeters. Uit het onderzoek blijkt dat na de plaatsing van de nieuwe entreevoorzieningeen besparing van ca. 43% op het energiegebruik voor verwarming wordt bereikt. Dit komt doordat minder koude buitenlucht de winkel binnenkomt. De verwachting is dat nog enige optimalisatie van de verwarmingsinstallatie mogelijk is, waardoor de besparing nog iets kan toenemen. De mate waarin de gemeten besparing ook in andere winkels kan worden bereikt is afhankelijk van de geometrie rond de entree, en kan zowel lager als hoger liggen. In de zomersituatie is er geen verschil in het energiegebruik voor koeling waargenomen wanneer de deur op de stand automatisch of open staat. Tussen ca. 1 mei en 1 oktober zal de deur daarom in het algemeen gewoon open kunnen staan.

Positieve reacties van klanten

Er is geen invloed op het klantgedrag waargenomen. Het aantal bezoekers is geteld en niet significant beïnvloed door de entreevoorziening. Het aantal betalende bezoekers van de winkel inverhouding tot het landelijke aantal betalende bezoekers van de keten is onderzocht en vertoontgeen ongunstige ontwikkeling. Een enquête onder de bezoekers, gehouden enkele weken na het plaatsen van de automatische entreevoorziening, levert in meerderheid positieve reacties op. De klanten waarderen de oplossing in overgrote meerderheid (90-96%) als positief wanneer het doel van de nieuwe entreevoorziening wordt uitgelegd. Een aantal gunstige neveneffecten is waargenomen:een afname van de concentratie uitlaatgassen in de winkel en een afname van het verkeerslawaai in de winkel, waardoor de verstaanbaarheid van spraak in met name het kassagebied is verbeterd. Het personeel waardeert de verbetering van het binnenmilieu (geluid, tocht)unaniem positief.

Producten

Het volgende automatische toegangssysteem is geïnstalleerd bij DA Drogisterij, Amsterdam:

ASSA ABLOY SL500 F »